Så bidrar ABB till innovationen i Norrland

Fossilfritt stål, bilbatterier och förnybar energi. Över 1000 miljarder kronor ska investeras i innovativa satsningar i Norrland. ABB fördubblar personalstyrkan i norr för att bidra. Läs mer om hur ABB kan hjälpa till i den norrländska innovationsboomen.

– Jag hörde av en kollega att man får vara beredd att prata engelska nu på Ica i Skellefteå. Så har det inte alltid varit där, säger Malin Ajax.

Hon är en av säljcheferna inom ABB Sverige och jobbar från kontoret i Sundsvall. Där är hon förvisso en bit ifrån orter som Luleå, Kiruna och Skellefteå, men eftersom Sundsvall geografiskt sorterar in i Norrland märker de även där det enorma inflödet av kapital, människor och idéer som just nu präglar Sveriges norra landsände. Omtalade projekt är Northvolts batterifabrik i Skellefteå, LKAB:s, Vattenfalls och SSAB:s planerade produktion av fossilfritt stål i nya bolaget Hybrit samt det nya stålverk som H2GreenSteel planerar att bygga i Boden. Exportkreditnämnden (EKN) har uppskattat de planerade investeringarna till svindlande 1100 miljarder kronor, en summa stor nog att förändra regionen i grunden, enligt myndigheten. Malin Ajax på ABB ger samma bild:

– Det händer otroligt mycket just nu. Basen i de investeringar och etableringar som görs är miljö och hållbarhet. Vi ser att det är här det sker nu, det är i Norrland vi tar stora steg som kan föra världen framåt.

 

God tillgång till förnybar energi och råvaror

Att det sker just i Norrland är naturligtvis ingen slump. Med god tillgång till förnybar energi och råvaror är platsen väl lämpad för grön industriproduktion. Lennart Carlsson, chef för försäljning i Sverige på ABB, ser förutom geografiska förutsättningar också andra utpräglat svenska drag som gynnar den nya industriella revolutionen:

– Sveriges framgång på den internationella marknaden har byggt på innovationer och på att jobba med de områden där vi haft bäst förutsättningar: natur, kompetens och entreprenörskap. Det vi ser nu är nästa steg i den utvecklingen, baserat på världens utmaningar idag: hållbarhet, energieffektivitet och cirkularitet.

Han säger att ABB självt är ett bra exempel på detta. Företaget grundades redan 1883 med dåtidens spjutspetsteknologi och har under 140 år hela tiden utvecklats och innoverat för att ligga i framkant och driva utvecklingen framåt.

– I Sverige har vi en tradition av samarbete, att sätta gemensamma mål, få ihop olika företag som kan samarbeta. Även akademin är viktig, där kompetensutbyte sker på ett bra sätt mellan näringsliv, forskning och utveckling, säger Lennart Carlsson.

 

Kompetens från hela världen behövs

Avancerad forskning, utveckling och produktion kräver också kompetens. Den finns delvis i Sverige, men magnituden av de här projekten kräver att aktörerna även lyckas hitta och locka kompetens från andra delar av världen till Norrland. Kompetenta, smarta ingenjörer och projektledare som tillsammans med sina familjer söker sig till de nordligaste delarna av Sverige.

– Det som görs i Norrland nu är helt nytt, det är ny teknik. Det i sig lockar till sig nya kompetenser från den globala scenen. ABB jobbar just nu intensivt med att marknadsföra norra Sverige mot företagets 105 000 medarbetare för att försöka intressera människor för att flytta till Sundsvall, Skellefteå, Kiruna, Umeå eller Luleå. Planen är att fördubbla personalstyrkan de kommande åren, vilket kommer att innebära hundratals fler ABB:are i Norrland. Vi ska dra vårt strå till stacken i den här utvecklingen genom att få upp duktiga ABB-medarbetare, säger Lennart Carlsson.

En annan utmärkande faktor för utvecklingen i Norrland är att det handlar om nya anläggningar, så kallade greenfield-projekt. Snarare än att anpassa eller bygga om en 100 eller 50 år gammal anläggning byggs det nu nytt från grunden. Greenfield-projekt innebär en fantastisk möjlighet för ABB och alla andra inblandade att designa de nya anläggningarna efter dagens modernaste teknologi och innovationer.

 

ABB:s lokala närvaro i Norrland är viktig

En annan del i ABB:s erbjudande som många partners i norr uppskattar är den lokala närvaron, säger Malin Ajax:

– Det är ju känt sedan gammalt att en norrlänning hellre pratar med en annan norrlänning än med en stockholmare, så nog är vår lokala närvaro viktig, säger hon med ett skratt. Men skämt åsido är det en trygghet för våra kunder att vi finns på plats och har funnits på plats i 140 år. De vet att ABB har spjutspetskompetens inom många av de områden som de behöver hjälp med.

Lennart Carlsson fortsätter:

– Samspelet lokalt-globalt hos oss gör oss till en bra partner för att möjliggöra effektiviteten när du bygger en anläggning enligt dagens krav, och enligt morgondagens krav. Vi jobbar väldigt fokuserat med att minska ABB:s eget klimatavtryck men det största positiva avtrycket vi kan göra är att hjälpa våra kunder att göra deras process bättre. Det har vi en ganska unik möjlighet att göra just nu i Norrland, och den vill vi ta. Det känns som att det finns mer fog för det gamla uttrycket ’ljuset kommer från norr’ än någonsin, säger Lennart Carlsson.

 

Hur kan ABB hjälpa till?

Electrification erbjuder en bred portfölj av produkter, digitala lösningar och service. Från källa till uttag. Det möjliggör en säker, smart och hållbar elektrifiering.

 

Motion är den största leverantören globalt av motorer och drivsystem, som förser kunderna med ett komplett utbud av elmotorer, generatorer, frekvensomriktare och tjänster samt mekaniska kraftöverföringsprodukter och integrerade digitala drivlinjelösningar.

 

Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Affärsområdet erbjuder en bred portfölj av produkter, styrsystem, mjukvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning, analys och det marina segmentet.

 

Robotics and discrete automation är en av världens ledande leverantörer inom robotteknik och maskinautomation och tillhandahåller lösningar för en mängd olika branscher, från fordonsindustrin till elektronik och logistik.

 

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Relaterade filmer

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu