Framtidens processindustri: energismart, fossilfri och cirkulär

En hållbar framtid kräver en hållbar produktion av råmaterial. Därför genomgår processindustrin just nu en stor omställning. Med hjälp av digitalisering, elektrifiering och automation ska gruvor, massa och pappersbruk, ståltillverkning och batterifabriker bli energieffektiva, fossilfria och cirkulära.

Av Sveriges totala energiförbrukning använder, enligt energimyndigheten, våra industrier nära 40 procent. Metall-, gruv- samt massa och pappersindustrin står för en betydande del av detta. Det är därför så många aktörer inom svensk processindustri just nu samarbetar och driver olika projekt för att minska branschens klimatpåverkan.

 

– Alla inom processindustrin i Sverige vet att de är högförbrukare av energi, men de jobbar också stenhårt med att förändra både det och att minska utsläppen av koldioxid, säger Peter Wallin som är programchef på Piia, ett strategiskt innovationsprogram för it- och automation inom processindustrin .

 

Ett exempel på detta är projektet Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning där LKAB, ABB, Sandvik, Epiroc och Combitech samarbetar för att utveckla framtidens digitaliserade, autonoma och koldioxidfria gruva. Och inom stålbranschen visar projekt som Hybrit och H2 Green Steel vägen mot att kunna producera och återvinna stål utan fossil energi.

 

– Vi har kommit långt inom de här området i Sverige. Något som förstås beror mycket på att vi har förutsättningar här med vår gröna el, men vi är också bra på att samarbete över företagsgränserna, säger Peter Wallin.

Metaller och mineral gör våra moderna liv möjliga. Tillsammans med den svenska gruvindustrin driver ABB omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Metaller och mineral gör våra moderna liv möjliga. Tillsammans med den svenska gruvindustrin driver ABB omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Göra mer av resurserna

Utöver samarbete är det tre områden som driver omställningen av den tunga processindustrin: Elektrifiering, digitalisering och automatisering. Industriprocesser som driver med fossil energi måste elektrifieras och samtidigt göras mer energieffektiva med hjälp av automation och digitala system. Det handlar om att kunna styra och mäta alla delar av industriprocessen och sedan skapa användbar information som handlar om data som samlas in. Då kan vi optimala energi- och resursanvändningen, undvika och åtgärda problem innan de uppstår och dela information genom hela produktionskedjan. Med den här tekniken på plats skapas möjligheter för nya samarbeten och utvecklingsområden inom industrin.

 

– Utvecklingen handlar också om att bredda värdekedjorna. Att hitta så vida användningsområden för industrierna som möjligt, säger Torbjörn Ottosson som är chef för ABB:s enhet som säljer och levererar lösningar inom automation, elektrifiering och digitalisering för processindustri i Sverige.

 

– Ta massabruk som exempel. Redan nu producerar de inte bara massa och kanske papper av skogen utan även värme och elektricitet. Eller företaget Cinis Fertilizer som ska bygga en konstgödningsfabrik bredvid Northvolts nya fabrik i Skellefteå där de ska utvinna salt ur processvatten från batterifabriken. I stort sett alla som projekterar nya industriprojekt i dag tittar på sådana här typer av möjligheter, säger han.

Hela samhället kommer att bli mer cirkulärt.

Peter Wallin, programchef på Piia.

System ska fungera ihop

Industrierna kommer alltså att bli mer mångfacetterade och processerna helt fossilfria framöver, men också mer komplicerade. Med ekosystem av företag som tillsammans skapar en hållbar värdekedja som krävs för att göra det smidigt att samarbeta.

 

– I dagsläget lägger man mycket energi på att integrera systemet på ett smart sätt för att se hela livscykeln så man kan göra produktionen cirkulär. Det måste vara enkelt för till exempel ett återvinningsföretag att koppla ihop sina it- och produktionssystem med den fabrik som återvinner, säger Torbjörn Ottosson.

 

Krav på spårbarhet kommer också att spela stor roll för processindustrins utveckling. Att inköpare, men även slutkonsumenter, ska kunna avgöra varifrån produkten kommer och hur mycket koldioxid som gått åt för att tillverka den. Peter Wallin på Piia berättar att de precis dragit igång ett stort projekt kallat ”Den digitala stambanan”. Det syftar till att bygga ut den digitala infrastrukturen så att alla aktörer i värdekedjan kan se och kommunicera information om sina produkter – som ett led i att skapa bättre spårbarhet och på sätt mer hållbarhet.

 

– Om till exempel SSAB kan spåra var deras stål befinner sig, kan de också återvinna det. Hela samhället kommer att bli mer cirkulärt, men här beror utvecklingen förstås mycket på vad politikerna och andra ställer för krav, säger han.

Genom att bygga ut den digitala infrastrukturen så att alla aktörer i värdekedjan kan se och kommunicera information om sina produkter kan ståltillverkare spåra var deras stål befinner sig och också återvinna det.

Genom att bygga ut den digitala infrastrukturen så att alla aktörer i värdekedjan kan se och kommunicera information om sina produkter kan ståltillverkare spåra var deras stål befinner sig och också återvinna det.

Nya sätt att jobba

Uppkopplade industrier kräver dock ett nytt sätt att jobba och ny kompetens hos de anställda. Elin Löfvendahl jobbar som produktchef för avancerade tjänster på ABB, med fokus på massa- och pappers-, gruv- och metallindustrin. Hon tror att även om industrins omvandling till stor del stavas digitalisering och höga krav på säkerhet kommer den största förändringen inom processindustrin ske inom människorna som arbetar med den

 

– Dels måste vi vara beredda på att arbetssätten och arbetsuppgifterna kommer att förändras. Vi kommer att arbeta mer proaktivt än reaktivt, och också vara tvungna att lämna över kontrollen till våra system och lita på data, säger hon.

Möjlighet att göra skillnad

Även om vi fortfarande har en bit kvar till en helt hållbar och fossilfri processindustri är Elin Löfvendahl, kollegan Torbjörn Ottosson och Peter Wallin på Piia hoppfulla inför framtiden och möjligheten att göra skillnad för världen.

 

– Det är en jättestor omställning som behöver göras, men industrin här i Sverige tar sitt ansvar och ligger långt fram. Vi har också en extremt bra möjlighet att kunna sälja gröna och hållbara lösningar vi utvecklar till industrier i hela världen, säger Peter Wallin.

FAKTA: Så bidrar ABB till en hållbar och smart processindustri

ABB förser sina kunder med lösningar och produkter för automation och optimering av industriella processer. Det kan handla om att med hjälp av smart teknologi kunna mäta produktivitet, förutspå när underhållet bör göras och på så sätt öka industrins tillgänglighet och energieffektivitet

FAKTA: 5 globala industritrender

Partnerskap. 75 procent av de tjugo största globala konsumtionssvaruföretagen kommer att arbeta i partnerskap med andra företag för att nå sina marknads- och hållbarhetsmål år 2024.

 

AI och digital teknik. 120 procent i ökat kassaflöde. Så mycket kan de som tidigt vågade satsa på intelligent teknologi förväntar sig, tack vare ökad effektivitet.

 

IoT. 451,51 miljarder dollar. Det är vad den globala marknaden för Internet of Things förväntas omsätta år 2025, med en årlig tillväxt på 17,4 procent.

 

Spårbarhet. 46 procent av konsumenterna i Storbritannien vill kunna se produkterna och materialens ursprung.

 

Jakten på kompetens. Att inte hitta rätt personal för den nya tidens industri kan bli ett så stort problem att det hämmar både produktivitet och tillväxt framöver. Det menar analysföretaget Deloitte i en rapport från 2021.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Möt ABB - på det sätt som passar dig bäst!

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra lösningar för processindustrin? Här kan du komma i kontakt med någon av våra experter.

Läs mer

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu