Innovation är en överlevnadsfråga för ABB

Mikael Dahlgren är forskningschef för ABB i Sverige. Ett jobb med många utmaningar för att säkra ABB:s produkter i framtiden. Vi dyker ner i ett av Sveriges främsta innovationsteam i Västerås.

Mikael Dahlgren är forskningschef för Corporate Research för ABB i Sverige, och det lyser om honom när han berättar om verksamheten. Han visar stolt runt i de olika laboratorierna på Tegnér-området i Västerås.
Vi täcker in hela området för ABB från mjukvara, kommunikationsteknik och mekatronik till ’user experience’, berättar Mikael Dahlgren.
Centret i Sverige är det största av ABB:s sju forskningscenter och har cirka 100 anställda. Som forskningschef är det Mikael Dahlgrens uppgift att säkerställa att ABB har framtida teknologi och att företaget kan fortsätta att vara framgångsrikt i ett långsiktigt perspektiv.

 

– Innovation är en överlevnadsfråga för ABB. Om vi inte hade forskning och innovation skulle vi långsamt förlora konkurrenskraft. Kanske inte inom de närmaste två-tre åren, men sedan. Och då huvudsakligen bli tvingade att konkurrera på kostnadsbasis och inte på att vi har bättre produkter än våra konkurrenter.
På Corporate research i Sverige samlas forskare från omkring 35 länder. För att locka hit de allra bästa har man sedan länge en medveten strategi där man jobbar nära universiteten och hela tiden är ute på olika konferenser och visar upp ABB.

 

– I dag har många studenter som mål att komma till oss, eftersom vi är kända för att vara väldigt bra. Men det beror också på att vi lägger ner så mycket arbete på att vara ute och promota ABB som ett teknikledande företag, säger Mikael Dahlgren.

 

Han har själv gjort resan från universitetsvärlden till företagsvärlden. Han kom till ABB 1998 med uppdraget att bygga upp magnetområdet. Efter ett par år som gruppchef blev han sedan avdelningschef, och nu är han alltså chef för hela centret. Själv beskriver Mikael Dahlgren sin tjänst på Corporate Research som ett riktigt drömjobb.
– Ja, det är ett av de bästa jobben man kan ha inom ABB om man älskar teknik och människor, säger han.

En annan som älskar både teknik och människor är Shiva Sander-Tavallaey, senior forskare, tillämpad analys på ABB Sverige. Hon ser samarbeten med kunder och olika branscher som avgörande för innovation.

 

– ABB, gruvindustrin, techbranschen och forskarvärlden utvecklar just nu tillsammans en mer hållbar, digitaliserad och autonom drift från gruva till hamn. Det handlar om innovation som ska gynna industrin och klimatet, snarare än ett specifikt företag. Innovationerna som vi utvecklar kan komma från vem som helst av alla som samarbetar. Det viktiga är att vi löser problemen, det vinner alla på i slutändan.

 

Anna Essén forskar om innovation på Handelshögskolan i Stockholm. Vi bad henne ringa in själva begreppet – vad är egentligen innovation?

 

– Innovation handlar om att hitta ett problem för en specifik användare i en specifik situation och sedan utveckla en lösning på det problemet, säger Anna Essén. För en bra idé kan ju nästan vem som helst ha. Det räcker inte för att kalla sig innovatör, säger hon.

 

– Det är först när en produkt eller tjänst möter marknaden och tillför värde som det är en innovation. Det måste implementeras för att vara en innovation, avslutar Anna Essén.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Relaterade filmer

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu