Johan Ahlberg: ”Vi bryter ny mark inom eldrivna fordon”

ABB:s Johan Ahlberg visste redan tidigt att han ville jobba med hållbarhet och elektrifiering. Nu driver han viktig forskning som visar vägen mot en eldriven framtid för tunga fordon.

Elmotorn är i grunden en relativt enkel teknik som använts i över ett sekel. Redan 1925 presenterade Asea, som senare blev ABB, en eldriven lastbil som kunde köra 2,5 ton last och gjorde 25 kilometer i timmen. Nu, nästan hundra år senare, är eldrift av tunga fordon åter ett av de allra viktigaste områdena för ABB. Men idag handlar utmaningarna inte om att få enskilda fordonsmodeller att rulla, utan om att hitta sätt att designa, tillverka och distribuera eldrift-teknik på global nivå – hållbart, standardiserat och kostnadseffektivt.

 

– Den aktör som kommer att göra störst skillnad för hållbara transporter i världen är den som kan ta fram den mest kostnadseffektiva motorn som passar så många applikationer som möjligt, säger Johan Ahlberg, projektledare för forskning och utveckling inom traktionsmotorer på ABB.

En dragkamp mellan olika vägval

Han jobbar i ett globalt team som utforskar och utvecklar framtidens elmotorer för tunga fordon som kan användas till arbetsmaskiner, lastbilar, tåg och även båtar.

 

– Det är extremt viktigt för att få ut elmotorer på marknaden i stor skala. Men marknaden är fortfarande omogen och det finns väldigt få standarder. Drivlinor för tunga fordon behöver idag i princip specialbyggas för varje ny kund.

 

Därför jobbar Johan Ahlberg och hans kollegor i Sverige, Kina och Schweiz just nu med att ta fram en portfölj av mer standardiserade elmotorer för tunga fordon.

 

– Vi försöker hitta standardkomponenter som passar så många fordon och kunder som möjligt. Vi studerar storlek, prestanda och funktion för att enkelt kunna ersätta dieselmotorn.

 

– Det är en dragkamp mellan olika vägval där det gäller att balansera interna och externa åsikter. Det är svårt men också spännande. Jag känner verkligen att jag är med och bryter ny mark inom det här viktiga området, säger Johan Ahlberg.

Drivlinor för tunga fordon behöver idag i princip specialbyggas för varje ny kund. Därför behövs mer standardiserade elmotorer för tunga fordon.

Drivlinor för tunga fordon behöver idag i princip specialbyggas för varje ny kund. Därför behövs mer standardiserade elmotorer för tunga fordon.

Design och tillverkning avgörande

Att utveckla fungerande standarder är också nära kopplat till den kanske viktigaste aspekten inom fordonselektrifiering: tillverkning. Hållbar och kostnadseffektiv tillverkning är helt avgörande för att göra skiftet till eldrift på bred front.

 

– Elmotorn har funnits länge. Det är inte så komplicerad teknik jämför med förbränningsmotorn. Det som förändras snabbt just nu är tillverkningstekniken.

 

Johan Ahlberg leder också en utvärdering av en ny process för att reducera det manuella arbetet vid tillverkning av elmotorer. Det har stor påverkan på tillverkningskostnaden och kan göra elmotorer lika kostnadseffektiva att producera i Sverige som i andra länder.

 

– Hur vi designar och tillverkar våra produkter avgör hur tillgängliga de blir. Jag trycker hårt på det i mitt jobb. Kan vi göra det enklare, mer effektivt. Kan vi använda två skruvar i stället för tre?

Elmotorn har funnits länge. Det som förändras är tillverkningstekniken.
Johan Ahlberg, ABB

Att bidra till en mer hållbar värld

Johan Ahlberg visste redan som student att han vill jobba med hållbarhet och elektrifiering. Möjligheten att vara med och bidra till en mer hållbar värld var en viktig anledning till att han sökte sig till ABB.

 

– Det finns inget annat företag i Sverige som jobbar med den här tekniken både inom utveckling och tillverkning på en global nivå. När vi hittar bra lösningar så kan vi få ut dem snabbt och i stor skala. Det ger oss en hävstångseffekt som kan snabba på utvecklingen mot en mer hållbar värld.

Johan Ahlberg

Jobb: Projektledare, R&D, inom traktionsmotorer på ABB.

 

Utbildning: Utbildad ingenjör och ekonom. “Idag får jag använda båda delarna.”

 

Vägen till ABB: “Jag ville jobba med något hållbart inom elektrifiering för jag visste att det skulle bli viktigt i framtiden. Jag sökte till ABB:s traineeprogram därför att det är ett erkänt bra program, och det finns inget annat företag i Sverige som jobbar med den här tekniken både inom utveckling och tillverkning på en global nivå.”

Elmotorer för arbetsfordon: 3 utmaningar

Stryktålighet
Motorer för arbetsfordon har av naturliga skäl andra utmaningar än andra elmotorer. Till skillnad från till exempel stationära industrimotorer, som oftast sitter i väldigt kontrollerade miljöer, behöver en fordonsmotor klara tuffa yttre påfrestningar som vibrationer, smuts och väta.

 

Energitäthet
Motorn får inte ta för mycket plats i fordonet eftersom den måste samsas med till exempel batterier och annan teknik på en liten yta. Därför behöver den ha en hög energitäthet, alltså kunna producera stor kraft i ett litet utförande.

 

Livslängd och driftsäkerhet
Jämfört med personbilar, som står stilla stora delar av tiden, behöver arbetsfordon hålla för att köras nästan dygnet runt. Detta blir ännu mer aktuellt med elfordon, eftersom de är så pass tysta att de kan gå under ännu fler av dygnets timmar.

5 fördelar med elmotorer i tunga fordon

1. Eldrift av tunga fordon gör stor skillnad för klimatavtrycket inom branscher som historiskt släppt ut mycket. Utsläppen från fordon och transporter försvinner helt om energin som används är förnybar.

 

2. Mindre buller från motorn leder till bättre arbetsmiljö och mindre stress hos förare och operatörer.

 

3. Mindre underhåll sparar tid och resurser. Detta ger stor effekt för arbets- och industrifordon som går nästan konstant.

 

4. Eldrivet är bättre att köra därför att elmotorn har ett direkt moment och driver från första stund utan fördröjning. Det behövs heller inga, eller få växlar, vilket sparar in kostnad och underhåll på fordonen.

 

5. Mindre energiförlust. En elmotor har en verkningsgrad på mellan 94-96 procent, jämfört med förbränningsmotorer som har verkningsgrad på cirka 30-35 procent. Det betyder att förbränningsmotorn bara omvandlar cirka en tredjedel av bränslets energi till rörelseenergi, resten blir ljud och värme.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu