Världens största batterifärja laddar på sex minuter

Inga utsläpp, tystare resa och ett blomstrande marint liv. Det är resultatet av satsningen på eldrivna färjor mellan Helsingborg och Helsingör.

Sex minuters laddning. Det är allt som krävs för att ForSea:s över 10 000 ton tunga färjor ska ta sig över sundet mellan Helsingör och Helsingborg. En transport med noll utsläpp.

 

– Fast på den svenska sidan laddar vi i nio minuter. Dels för att strömmen är billigare i Sverige och dels för att vi ändå måste proviantera där, vilket tar lite tid.

 

ForSea:s VD Johan Röstin är stolt över att leda det första färjeföretaget med högfrekvent trafik som driver sina fartyg på el. Att nå dit har varit en utmaning.

 

– Men tror du på något får du strunta i de kortsiktiga problemen. Vi har bestämt oss för att sträva mot absolut nollutsläpp, då är det bara att köra på.

Batteridriften ger en tystare arbetsmiljö med mindre vibrationer ombord.

Batteridriften ger en tystare arbetsmiljö med mindre vibrationer ombord.

Sju miljoner passagerare

Det är snart ett år sedan fartygen Aurora och Tycho Brahe för första gången lade ut som världens största batteridrivna passagerarfärjor. Företaget ForSea, som tidigare gick under namnet Scandlines/HH Ferries, transporterar årligen 7,1 miljoner passagerare mellan Danmark och Sverige. Största konkurrenten heter Öresundsbron.

 

Läs mer: Grön sjöfart kastar loss med nygammal teknik

 

– Vi har länge arbetat med att vara det miljövänliga alternativet. Kört på lågsvavligt bränsle och hela tiden försökt göra våra koldioxidavtryck så små som möjligt. Att bli batteridrivna var ett naturligt steg i den utvecklingen, säger Johan Röstin.

Det marina livet har förbättrats. Vi har till exempel fått tillbaka både tumlare och tonfisk i sundet.

– Johan Röstin, Vd ForSea

Varje färja drivs nu av kraften från 640 batterier, som vardera väger 90 kilo. Batterierna är placerade på taket av färjorna, tillsammans med transformatorer, omvandlare och kylanläggning. Tekniken för batteridrift och laddning är till större delen utvecklad av ABB i samarbete med ForSea. Eldriften gör resan över sundet helt koldioxidneutral eftersom batterierna laddas med förnybar energi. Dessutom blir resan behagligare när färjan drivs med el. Det klassiska motorljudet är helt borta och tyngden av batterianläggningen gör att båtens vibrationer minskat väsentligt.

 

– Så förutom att vårt totala utsläpp har minskat har både arbetsmiljön på fartygen och förutsättningarna för det marina livet förbättrats. Vi har till exempel fått tillbaka både tumlare och tonfisk i sundet. Tumlare är väldigt känsliga, därför blir det extra viktigt för dem med lägre ljudvolym under vattnet och mindre vibrationer, säger Johan Röstin.

På varje färja finns det 640 litiumbatterier som är placerade i en container på fartygets tak.

På varje färja finns det 640 litiumbatterier som är placerade i en container på fartygets tak.

Myndigheter på efterkälken

Det är en succéhistoria, men eftersom projektet är först ut med flera tekniska innovationer har allt inte varit helt lätt att genomföra.

Tekniskt strul och myndigheter som inte hängt med i utvecklingen är bara några av de utmaningar som kantat ForSea:s batteriresa.

 

Läs mer: Så gör Sculptur designmöbler av gamla fiskenät

 

– Den största stoppklossen har handlat om politik. Till exempel har våra taxor gentemot Sjöfartsverket ökat markant sedan vi började med batteridriften. Det beror på att beloppet normalt räknas ner med hjälp av en procentsats grundad på hur mycket utsläpp fartygen har. Vi har noll utsläpp, och får därför ingen rabatt alls. Detta är kontraproduktivt och bromsar omställningen till en mer miljövänlig sjöfart.

Johan Röstin, vd på ForSea, vill bara jobba på företag med värderingar som stämmer med hans egna.

Johan Röstin, vd på ForSea, vill bara jobba på företag med värderingar som stämmer med hans egna.

Optimera – inte maximera

Johan Röstin har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med transport och logistik. Till ForSea lockades han på grund av företagets miljöprofil.

 

– Jag tror på det gröna och vill bara jobba för företag med värderingar som stämmer med mina egna, säger han.

 

Att ständigt sträva mot ett nollutsläpp innebär att Johan Röstin och hans kollegor på ForSea ofta tar beslut där ansvaret mot omvärlden går före kortsiktiga vinster.

 

Läs mer: 7 innovativa elfordon som visar vägen mot framtiden

 

– Visst lyfter vi vårt miljöarbete i marknadsföringen. Vi kallar ju oss ”den grönaste vägen” och är stolta över att vi serverar lokalproducerad mat och bara använder påsar gjorda av stärkelse. Men det mesta av vårt miljöarbete syns inte utåt. För en tid sedan installerade vi ett nytt datasystem som gör att vi kan se våra utsläpp i realtid. Vi valde det framför solceller, något som skulle ha gett oss bättre publicitet – men som totalt hade inneburit en större energiåtgång och sämre effekt för miljön än datasystemet, säger han och lägger till:

 

– Jag har alltid sagt att företagande bör handla om att optimera sina resultat – inte att maximera dem. Vi står inför en omställning och alla måste ta sitt ansvar. Vi tar vårt.

Batterierna på de två färjorna ska enligt beräkningarna hålla i fem år.

 

– Nu måste det räknas på hur vi bäst kan återvinna batterierna när de är uttjänta, och hur de kan bli ännu bättre. Och så måste vi se till att våra lösningar nu kommer att fungera med framtidens lösningar. Vi får inte låsa in oss i teknik som blir daterad och kräver att vi gör om allt från början igen.

Batterierna laddas varje gång fartyget går i hamn.

Batterierna laddas varje gång fartyget går i hamn.

ForSea har årligen 7,1 miljoner passagerare.

ForSea har årligen 7,1 miljoner passagerare.

ABB-roboten kan ladda fartyget i alla slags väder.

ABB-roboten kan ladda fartyget i alla slags väder.

Johan Röstin, VD, och chefskapten Håkan Andersson

Johan Röstin, VD, och chefskapten Håkan Andersson

Så funkar batterifärjan

På varje färja finns det 640 litiumbatterier. Batterierna är placerade i en container på fartygets tak. De har en total kapacitet på 4160 kWh, en resa förbrukar 1175 kWh. Skulle kraften i batterierna sina kan fartygen gå över till hybriddrift eller vanlig dieseldrift.

 

I varje hamn står en ABB-robot som ansluter laddningskabeln automatiskt när fartyget kommer till kajen. Anläggningen laddar med 10,5 kV, 600 Amp och 10,5 MW. Det tar 6-9 minuter.

Fakta om ForSea

ForSea har minskat sina totala utsläpp med 65 procent tack vare batteridriften i två av sina fartyg. Projektet har kostat 300 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor var bidrag från INEA (The Innovation and Networks Executive Agency). Den totala energiförbrukningen för färjorna är 40 procent lägre vid batteridrift än vid dieseldrift.

 

Här kan du läsa mer om ForSeas hållbarhetsarbete.

 

Så samarbetar ABB med ForSea

Batterierna, batteriracket och energireglersystemet på färjorna har utvecklats i samarbete med ABB. Dessutom är det ABB som står bakom den kraftdistrubitionsteknik, Onboard DC Grid, som används på färjorna. Det är också ABB som levererat de laddstationer vid kajen på både den svenska och danska sidan. För att laddningstiden ska bli så kort och effektiv som möjligt är stationerna helt automatiserade och drivs av en industrirobot.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu