Tre system för effektivare energianvändning

Redan nu finns innovationer på marknaden som kan effektivisera den svenska industrins energianvändning ordentligt. Det säger Åsa Granli, energieffektivitetsexpert på ABB. Och frågan handlar minst lika mycket om hållbarhet som om företagens kostnader.

Svensk industri står för ungefär en tredjedel av energikonsumtionen i Sverige. Tillgången på energi har länge varit generös, vilket har bidragit till en stabil industri. Den utgångspositionen innebär också att den svenska industrin har en väldigt stor potential att använda energi mer effektivt.

 

– Det handlar inte bara om att bli kostnadseffektiva utan också om hållbarhet och att minska koldioxidutsläppen. Lösningarna för att energieffektivisera finns och kan implementeras redan nu, framför allt inom industrisektorn, säger Åsa Granli, energieffektivitetsexpert på ABB.

 

Det höga elpriset under 2022 och 2023 har tydliggjort behovet för industrin att dra ned på elkonsumtionen. Även om vinterns befarade energikris förhoppningsvis nu bedarrat kan vi vara säkra på en sak: det kommer fler vintrar.

 

– ABB har drivit energieffektivisering under många år. Och oberoende av elpriset är behovet av att effektivisera påtagligt eftersom det också handlar om att frigöra kapacitet i näten för att på så sätt möjliggöra nyetableringar, säger Åsa Granli. 

 

Elpriset är med andra ord inte industrins huvudanledning till att energieffektivisera, men självklart en viktig drivkraft. Något som ofta hänger ihop med energieffektivisering är att nya system, exempelvis ABB:s Smart Sensor ger prediktiv information om enheten, vilket hjälper industrin att minska ineffektivitet och undvika stopp i produktionen.

 

– Ett produktionsstopp i en industri kommer alltid att kosta mycket pengar. Ett stort kundvärde är att energieffektivitetslösningarna också har ett syfte bortom energipriserna, säger Åsa.

 

Vad kan man göra och hur ska gå tillväga för att minska energiförbrukningen?

Oftast vet inte industriföretag exakt vilken del i en process som använder mest energi och vilka åtgärder som ger störst effekt, menar Åsa.

 

– Det handlar om att mäta på detaljerad nivå kontinuerligt, då får man ett beslutsunderlag för att kunna ta rätt beslut. Den möjligheten saknar många och då är det lätt att de fokuserar på fel åtgärder.

 

Det gäller att få fram rätt information och också ta reda på vad det är som faktiskt går att göra. 

 

– Det brister ofta i att man inte vet att det finns lösningar. ABB har ett stort ansvar i att bära ut den här informationen: det går att göra mycket här och nu, säger Åsa Granli.

Här är tre områden med nära lösningar till energieffektivitet

1. Elmotorer – ABB Smart Sensor 

Industrins arbetshästar, motorerna, står för två tredjedelar av industrins energiförbrukning. Med en smart sensor kan man kontinuerligt mäta en motors prestanda och energiförbrukning. Det går då enkelt att se vilka motorer som behöver bytas ut eller styras på ett annat sätt. Med en frekvensstyrd motor sparar man 30 procent direkt av elförbrukningen, jämfört med en motor som är direktkopplad mot nätet. En ny motor har cirka sju procent bättre verkningsgrad, vilket har en enormt stor påverkan på förbrukningen.

 

2. Fastigheten – Energy Manager 

Det är alltid värt att kontinuerligt mäta fastighetens energiförbrukning på detaljerad nivå, då man med den informationen kan göra specifika åtgärder där inverkan är som störst. Detta leder oftast till signifikant minskning av fastighetens energikonsumtion. Det kan handla om exempelvis ventilationssystem eller pumpsystem som inte är optimalt designade eller som står för rena energiläckage. Sådant är svårt att upptäcka utan att mäta detaljerat och kontinuerligt.

 

3. Processen – Optimax

Flexibel elkonsumtion i processindustrin innebär att man styr processen utifrån tillgång på el. Man kan parera och maximera produktionen utifrån energitillgång och kapaciteten i nätet. På så sätt kan man kapa effekttopparna, vilket ofta är den stora begränsningen i nätet. Med detta kan man få en helt annan utnyttjandegrad och en helt annan ekonomi i elförbrukningen.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Relaterade filmer

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu