Trenderna som formar framtidens industri

Industrin, och hela världen, befinner sig mitt i en omvälvande förändring. Den fjärde industriella revolutionen går snabbare och påverkar fler områden än sin föregångare. Den skapar nya utmaningar. Men ger oss också förutsättningarna att agera på global nivå för att bygga en hållbar framtid tillsammans.

Den fjärde industriella revolutionen handlar inte om enskilda tekniker som ångmaskinen, elkraften eller datorn, utan om system och sammankoppling. Innovationer inom artificiell intelligens, Internet of Things, självkörande fordon, robotik, energilagring, 3D-skrivare, nanoteknik, bioteknik och materialvetenskap är alla viktiga drivkrafter för utvecklingen. Men den verkliga förändringskraften uppstår när dessa tekniker kopplas ihop via ett globalt digital lager. Då blir summan större än de enskilda delarna och skapar en exponentiell utvecklingskurva.

Amazon och AirBnB tydliga exempel

De senaste åren har vi på konsumentsidan sett flera framgångsrika exempel på plattformar som kopplar ihop konsumenters behov direkt med materiella tillgångar och arbetskraft på en global nivå. Företag som Uber och AirBnB är enkla men kraftfulla exempel på denna typ av system. System där delarna inte i sig är revolutionerande men där plattformen kan förändra såväl konsumtionsmönster som hela branscher i grunden.

 

Ett annat exempel är Amazon som kopplar ihop tillverkare och försäljare inom tusentals skilda områden – via en avancerad logistikkedja – med miljontals kunder och deras skilda behov. Alla aktörer i kedjan genererar data och information som sedan används för att utveckla plattformen och relationerna.

 

Inom den moderna industrin är allt från maskiner, energikällor, och transporter – till personal, ekonomi och affärssystem, uppkopplade mot digitala plattformar som används för översikt, underhåll och effektivisering. ABB:s digitala plattform ABB Ability™ är ett exempel på en lösning som möjliggör detta. Och allt mer kommer företags främsta tillgångar ligga i deras plattformar och system.

Ett företag som Uber är ett exempel på ett företag där de enskilda delarna inte i sig är revolutionerande, men där kraften i plattformen kan förändra såväl konsumtionsmönster som hela branscher i grunden.

Ett företag som Uber är ett exempel på ett företag där de enskilda delarna inte i sig är revolutionerande, men där kraften i plattformen kan förändra såväl konsumtionsmönster som hela branscher i grunden.

Den här utvecklingen kommer att påverka affärsvärlden på fyra viktiga sätt:

 

1. Konsumenternas förväntningar kommer att förändras. Vi kommer att vänta oss att företag och leverantörer ska kunna förutse våra behov och ge oss flexibla och skräddarsydda lösningar som passar just vår aktuella situation.

 

2. Produkter kommer att utvecklas, underhållas och säljas på nya sätt. Fysiska produkter blir smartare och mer kapabla med hjälp av digital teknik. De kan också underhållas på bättre sätt och förändras över tid med hjälp av data och analys.

 

3. Innovation kommer att i allt högre grad skapas genom samarbete mellan branscher och aktörer som tidigare inte arbetat tillsammans.

 

4. Företag kommer att behöva hitta nya sätt att organisera sig för att möta de nya förutsättningarna.

"Alla nya tekniker är först och främst är verktyg som skapats av människor för människor.”

Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum

En hållbar framtid

Professor Klaus Schwab, som myntade begreppet den fjärde industriella revolutionen, menar att det viktigaste för att kunna dra nytta av de pågående förändringarna är att samarbeta mellan länder, områden och branscher. Det går inte längre att jobba enbart inom sin egen nisch eller sitt eget geografiska område. Det finns stora möjligheter att använda kraften i den fjärde industriella revolutionen för att försöka reparera de skador som de tidigare industriella revolutionerna orsakat världen. Idag, när vi kan bygga system på en global nivå, har möjligheten att samarbeta för att skapa en hållbar värld aldrig varit bättre.

 

Ett tydligt exempel är energiomställningen. Vi har möjligheter att generera tillräckligt mycket förnybar energi för att sluta använda fossila bränslen, men för att lyckas ställa om måste vi skapa ett globalt intelligent system som kan transportera energin från källa till användare på ett sätt som är användbart och resurseffektivt.

Genom samarbete och ett globalt synsätt kan vi skapa en framtid som är hållbar miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det viktigaste, enligt professor Klaus Schwaub, är att “ständigt påminna oss själva om att alla nya tekniker först och främst är verktyg som skapats av människor för människor.”

FAKTA: Den fjärde industriella revolutionen

Den första industriella revolutionen uppstod när ångkraften gjorde det möjligt att skapa mekanisk produktion och mekaniska transporter som drevs av något annat än muskelkraft.

 

I den andra industriella revolutionen möjliggjorde elektriciteten framväxten av massproduktion.

 

Den tredje industriella revolutionen uppstod när produktion kunde automatiseras med hjälp av datorteknik och internet.

 

Den fjärde industriella revolutionen handlar inte i första hand om enskilda tekniska genombrott som ångmaskinen, elektriciteten eller datorn. Den viktigaste faktorn är istället kommunikation och data. Visst finns just nu ett antal tekniska områden med enorm förändringspotential som artificiell intelligens, Internet of Things, 3D-skrivare och bioteknik. Men de riktigt omvälvande förändringarna skapas av kraften som uppstår när miljarder människor, maskiner och biologiska ting kopplas ihop. När de nya teknikerna sammanbinds med etablerade tekniker och system. Och med varandra. När gränserna suddas ut mellan fysiska, digitala och biologiska system.

 

Begreppet den fjärde industriella revolutionen myntades 2015 i en artikel av Professor Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum. Den var också temat för World Economic Forum i Davos 2016.

 

Källa: World Economic Forum, ABB Sverige

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu