Den koldioxidneutrala industrin är redan verklighet

Industrin måste ställa om. En koldioxidneutral produktion är möjlig. ABB: anläggning i Lüdenscheid, Tyskland visar hur övergången till hållbar energi kan lyckas med hjälp av digital energistyrning.

ABB:s första helt koldioxidneutrala produktionsanläggning är nu i drift i Lüdenscheid i Tyskland. Här produceras produkter för smarta hem och byggnader – med minimala utsläpp. Anläggningens solceller kan under soliga dagar att generera tillräckligt med el för att täcka 100 procent av fabrikens energibehov. Och smarta digitala system ser till att energin utnyttjas effektivt.

 

– Med den toppmoderna anläggningen kan vi visa på fördelarna med ett system där alla delar är digitalt sammankopplade och styrbara. Det intelligenta systemet förbättrar energieffektiviteten, hållbarheten och resursbevarandet, vilket möjliggör en framtid med nollutsläpp för industri, hem och städer, säger Tarak Mehta, global chef för affärsområde Electrification på ABB.

ABB:s egna tillverkningsfabrik i Lüdenscheid, Tyskland, kan drivas helt och hållet av energi av egna solceller. Energisystemet Optimax ser till att anläggningen har maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan.

ABB:s egna tillverkningsfabrik i Lüdenscheid, Tyskland, kan drivas helt och hållet av energi av egna solceller. Energisystemet Optimax ser till att anläggningen har maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan.

Först i världen

Anläggningen är ABB-koncernens första fabrik i världen som är koldioxidneutral och självförsörjande på energi. Med sina 3 500 kvadratmeter solceller som installerats över parkeringarna på företagets område kommer solcellssystemet att leverera cirka 1 100 MWh klimatneutral solenergi om året – vilket på ett ungefär motsvarar årsförbrukningen för 340 hushåll. I kombination med en kraftvärmeanläggning som drivs med dubbelt så hög energieffektivitet som ett kolkraftverk kan man generera omkring 14 procent mer energi än vad anläggningen behöver.

 

Läs mer: Trenderna som formar framtidens industri

 

Överskottet matas ut i det allmänna nätet och bidrar till regionens elförsörjning med hållbart producerad energi. För att täcka efterfrågetoppar hämtas grön kompletteringsenergi från energibolaget MVV Energie AG, som garanterar 100 procent koldioxidneutral produktion.

Soliga dagar genererar solcellerna tillräckligt med el för att täcka 100 procent av fabrikens energibehov.

Soliga dagar genererar solcellerna tillräckligt med el för att täcka 100 procent av fabrikens energibehov.

Så funkar det

Den tekniska kärnan i hela systemet är det skalbara energistyrningssystem OPTIMAX® ur ABB:s ABB Ability-erbjudande. Den digitala lösningen för energihantering ger konstant övervakning och optimal styrning av produktion, konsumtion och lagring av energin och arbetar i stort sett helt självständigt. Systemet lär sig självt och beräknar det optimala energiflödet med hjälp av dataförutsägelser och kompenserar för avvikelser i realtid.

Det intelligenta systemet möjliggör en framtid med nollutsläpp för industri, hem och städer

Tarak Mehta, global chef för affärsområde Electrification på ABB

Förutom energistyrningssystemet och solcellssystemet med sina likriktare förenar hela systemet också andra ABB-tekniker som är digitalt sammankopplade. Ett exempel är ett batterilagringssystem med en effekt på 200 kW och en kapacitet på 275 kWh som tar hand om energilagringen.

 

Dessutom ger ABB:s laddstationer, där medarbetare och besökare kan ladda sina elbilar, en ytterligare förbättring av den regionala ekobalansen. Denna energistyrningslösning, som är den enda som behövs, kompletteras av smarta ställverk för eldistributionen. Anläggningen kommer att spara cirka 630 ton koldioxid per år och lämnar därmed ett viktigt bidrag till att förbättra klimatet och miljön.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu