Här byggs AI-lösningarna som ska lyfta svensk industri

Med avancerade digitala lösningar höjer ABB:s Collaborative Operations Center produktivitet och cybersäkerhet hos kunder över hela landet. Nästa steg: att komplettera det digitala erbjudandet med AI-lösningar.

– Framtiden är här!

 

Så beskriver Mathias Nygren ABB:s Collaborative Operations Center, en enhet som skapar avancerade digitala tjänster för kunders anläggningar inom bland annat processtyrning och cybersäkerhet. Idag är drygt 40 anläggningar runt om i Sverige uppkopplade mot centret och antalet ökar hela tiden, även globalt.

 

– Med hjälp av digitalisering vill vi hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt av sina anläggningar, säger Mathias Nygren, som är ansvarig för Collaborative Operations Center i Sverige.

 

Det tekniskt avancerade centret är länken som knyter ihop digitalisering, avancerat underhåll och processoptimering i industrin i syfte att stödja ABB:s kunder. Med digitala tjänster för prestandaoptimering, fjärrövervakning och prediktivt underhåll hjälper centret kunder att öka sin tillgänglighet, produktivitet och cybersäkerhet.

 

– Nyckeln är att åtgärda problem innan de uppstår. Idag utför våra kunder kontinuerligt underhåll på sin utrustning, oavsett behov. Med mer information tillgänglig via digitala tjänster kan de ta steget till att fokusera på den utrustning som verkligen kräver omedelbara åtgärder. För våra kunder frigör det tid till värdeskapande arbete, säger Mathias Nygren.

Viktigt för BillerudKorsnäs

Ett exempel är förpackningsföretaget BillerudKorsnäs. Varje dygn tillverkar företaget material till 200 miljoner förpackningar, och som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta förpackningslösningar är digitala tjänster och ny teknik en viktig del av framgången. Men för att ligga i framkant idag krävs samarbete på många plan, något som serviceavtalet med ABB inkluderar. Som en del av avtalet har BillerudKorsnäs produktionsenhet i Gävle sina ABB Ability™ System 800xA styrsystem uppkopplade mot Collaborative Operations Center.

 

– Vi har inte själva spetskompetens när det gäller styrsystemen. Collaborative Operations Center fångar tidigt upp problem och ger oss tillgång till ABB:s expertis. På så sätt hindrar vi driftstörningar och produktionsbortfall, säger Andreas Eriksson, serviceingenjör på BillerudKorsnäs.

Med digitala tjänster för prestandaoptimering, fjärrövervakning och prediktivt underhåll hjälper Collaborative Operations kunder att öka sin produktivitet och cybersäkerhet. Fr v: Shahram Sabzabadian, Elin Löfvendahl, Magnus Uddman och Helena Morsing.

Med digitala tjänster för prestandaoptimering, fjärrövervakning och prediktivt underhåll hjälper Collaborative Operations kunder att öka sin produktivitet och cybersäkerhet. Fr v: Shahram Sabzabadian, Elin Löfvendahl, Magnus Uddman och Helena Morsing.

Krav på att producera mer

Elin Löfvendahl är Lead Project Manager på Collaborative Operations i Sverige. Hon betonar de stora effektiviseringskraven som de allra flesta bolag står inför.

– Oavsett vilken industri man befinner sig i så ökar kraven på att producera mer samtidigt som budgetarna blir tajtare. Digitaliseringen är nödvändig för att lyckas med det, säger Elin Löfvendahl.

 

– Tjänsterna i Collaborative Operations Center skapar en tryggare och enklare vardag samt möjliggör större fokus på kärnverksamheten för våra kunder. Genom optimeringsförslag kan produktionen höjas. Vi kan förutse haverier, vilket i sin tur minskar riskerna, säger Elin Löfvendahl och fortsätter:

 

– ABB har lång erfarenhet och oerhört stor expertis på ett stort antal områden innanför väggarna. Med hjälp av våra kunniga serviceingenjörer runt om i landet kan vi snabbt komma ut och möta våra kunder och göra åtgärder på plats. Vi behöver alltid sätta verksamheten och människan i centrum. Tekniken är bara ett hjälpmedel för att uppnå ett gott resultat.

Tjänsterna i Collaborative Operations Center möjliggör större fokus på kärnverksamheten för våra kunder.

Elin Löfvendahl, Lead Project Manager på Collaborative Operations

Nu kommer AI och ML

I en nära framtid kommer tjänsterna från Collaborative Operations Center att bli än mer avancerade. Med hjälp av Artificiell Intelligens och Machine Learning kommer ABB:s kunder att få ännu fler optimeringstjänster för sina anläggningar. I arbetet med att skapa framtidens digitala tjänster samarbetar ABB:s experter i Collaborative Operations Center med AI-labbet vid ABB:s forskningsenhet Corporate Research.

 

– Data och information är förutsättningar för att applicera Artificial Intelligens och Machine Learning. Genom Collaborative Operations Center får vi tillgång till ännu mer data som gör att vi kan utveckla nya avancerade AI- och ML-lösningar till våra kunder, säger Shiva Sander Tavallaey, AI-Lead för ABB Sverige och ansvarig för AI-labbet.

 

– Idag kan vi övervaka, analysera och optimera kundens anläggning från Collaborative Operations Center. När vi kopplar på ny spetsteknik på våra tjänster kan vi skapa ännu högre kundvärde, fyller Mathias Nygren i.

Collaborative Operations Center

ABB:s Collaborative Operations Center i Västerås levererar avancerade digitala tjänster till den svenska marknaden. Centret, som invigdes i mars 2018, har extra djup kompetens inom området Mining, där man betjänar kunder över hela världen. Exempel på tjänster Collaborative Operations Center tillhandahåller är Performance Optimization för gruvspel och gruvventilation, proaktiv optimering och tillgänglighetsgaranti av ABB Ability™ System 800xA styrsystem via prestationsbaserade avtal, optimering av reglerloopar, tjänster för cybersäkerhet och drivsystem. Nya tjänster utvecklas kontinuerligt.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu