Nya industrisamarbeten skapar framtidens innovationer

I den nya industrieran är det i kreativa samarbeten som de stora innovationerna händer. Öppenhet, transparens och partnerskap är några av nycklarna till framgång. Så här funkar det.

Samverkan är en allt viktigare aspekt inom alla typer av modern kvalificerad industritillverkning. De innovativa industriprocesser som krävs för att upprätthålla en hög konkurrenskraft gör att man i en helt annan utsträckning än tidigare måste öppna upp för och vara aktiv i samarbeten med en rad olika partnerföretag.

 

– Allt grundar sig förstås i de senaste decenniernas utveckling av teknik i allmänhet och digital teknik i synnerhet, säger Björn Jonsson, affärsområdeschef Industrial Automation på ABB.

 

Denna utveckling, där allt fler processer är knutna till mjukvaru- och molnlösningar, har bland annat lett till att det öppnas möjligheter att bygga ihop en större del av värdekedjan.

 

– Det blir allt vanligare att leverantörer som kan bidra på vitt skilda sätt skapar dedikerade samarbetsnätverk för att kunna nå bästa tänkbara lösning.

 

Dessa nätverk kan många gånger beskrivas som digitala ekosystem, där samverkan mellan parterna syftar till att ta fram nya eller förbättrade lösningar, produkter eller tjänster. Den nya typen av ekosystem kan bestå av en disparat mix av samarbetande aktörer, såsom partner, leverantörer och kunder.

 

Hållbarhet i industrin

Björn Jonsson lyfter fram det stora gruvprojektet SUM, Sustainable Underground Mining, som exempel på detta. Det har initierats av LKAB tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen i ett öppet samarbete, med målet är att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på djupa nivåer.

 

– Elektrifiering och automation är två viktiga parametrar att fokusera på för att öka hållbarheten inom gruvindustrin. De innovationer som krävs för att nå ända fram är inget som någon enskild aktör har möjlighet att ta fram.

 

Han nämner även HYBRIT, det svenska samarbetsprojektet som har målsättningen att ta fram

världens första fossilfria ståltillverkning.

 

– Det är ett tydligt exempel på morgondagens industri, och även där är ABB:s teknik med och bidrar till att utveckla den nya lösningen, säger han.

Ett exempel på den nya tidens industrisamarbeten är det svenska initiativet Hybrit som ska utveckla 

världens första fossilfria ståltillverkning.

Ett exempel på den nya tidens industrisamarbeten är det svenska initiativet Hybrit som ska utveckla världens första fossilfria ståltillverkning.

Flexibelt och snabbrörligt

En annan anledning till att arbeta på nya sätt är helt enkelt att den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare.

 

– Även om vi har teknisk kompetens att hitta de lösningar som våra kunder behöver, så blir det en annan flexibilitet och snabbrörlighet om vi samarbetar med exempelvis mindre startup-bolag som är nischade mot en viss specialteknik. Det möjliggör ett agilt arbetssätt, vilket är helt nödvändigt i dagens situation.

 

ABB har etablerat en egen tillväxthub för den typen av mindre bolag – SynerLeap – för att säkerställa tillgången till innovationskraft inom en rad olika områden.

 

– Med rätt strategi blir det en tydlig win-win-situation, där både vi och de mindre bolagen får ökad konkurrenskraft, säger Björn Jonsson.

Framtidens industrilösningar kräver nya samarbeten. ABB Ability Center är en arena för möten och workshops där olika typer av aktörer kan utforska nya sätt att jobba tillsammans.

Framtidens industrilösningar kräver nya samarbeten. ABB Ability Center är en arena för möten och workshops där olika typer av aktörer kan utforska nya sätt att jobba tillsammans.

Upphandling på nytt sätt

Den snabba utvecklingen får även konsekvenser i andra led, som när ett bolag exempelvis ska göra en upphandling av utrustning till en ny anläggning.

 

– Traditionellt lägger man mycket energi på att göra en specifikation, och sedan handlar man upp mot den. Men låt säga att anläggningen är klar först två år senare, då står man där med maskiner som bygger på två år gammal teknik. Det är inte längre acceptabelt.

Här kommer partnerskap in i bilden, konstaterar Björn Jonsson.

 

– Upphandlingsförfarandena måste se annorlunda ut, där avtalet bygger på att kunden får den bästa tillgängliga tekniken vid varje tidpunkt. Det här är en tydlig trend bland de bolag som vill ligga i framkant och kunna ha optimal produktivitet direkt från start. Då räcker det inte att enbart göra en specifikation, utan avtalet måste också innehålla andra styrmedel.

Vi har redan i dag AR- och VR-lösningar till våra produkter. Nästa steg blir att implementera olika typer av AI-lösningar.

Björn Jonsson, affärsområdeschef Industrial Automation på ABB

Förtroende och tillit

Den omställningen innebär givetvis en del utmaningar.

 

– För kunden blir ”den andra sidan av myntet” en ny typ av osäkerhet, eftersom de behöver välja partner utan att garanterat veta vad de får för leverans. Det gäller att våga lite mer.

 

Förtroende och tillit blir viktiga aspekter, även om det också är nödvändigt att skapa kontrakt som skapar någon form av säkerhet och gör det tydligt att både kund och leverantör arbetar mot samma mål, säger Björn Jonsson.

 

Utgångspunkten ska vara att kunden får en leverans i världsklass, och att båda parter tjänar när kunden uppnår sina mål och produktiviteten är säkrad. Det vill säga: leverantörens intäkter är helt avhängiga av att kunden får en optimal produktionsprocess. Eller snarare leverantörerna – inte leverantören – eftersom lösningen många gånger är resultatet av ett samarbete.

 

Läs mer: Så elektrifieras Northvolts hypermoderna batterifabrik

Skapa värde för kunden

När Björn Jonsson blickar framåt ser han att det även i fortsättningen kommer att finnas traditionella transaktionella affärer – att kunden till exempel köper en ny motor – men att det kommer att bli allt mer av att leverantör och kund samverkar för att skapa värde för kunden.

– Ny teknik kommer att öppna nya möjligheter till ett fortlöpande samarbete för att optimera processer och produktivitet. Vi har redan i dag AR- och VR-lösningar till många av våra produkter, och nästa steg blir att implementera olika typer av AI-lösningar.

 

Han pekar på ett exempel ur det befintliga utbudet:

 

– Vi har en produkt som mäter ytjämnheten på kallvalsad stål, och genom att låta AI analysera stora datamängder kan vi förfina de redan världsledande modellbaserade regler algoritmer vi har och kraftigt förbättra dess prestanda. Den sortens bearbetning av data som genererats i de egna produkterna och systemen tillsammans med vår djupa domänkunskap är en av våra stora styrkor nu och framöver.

 

Han menar att det inte enbart kommer att bli vanligare med partnerskap mellan partner, leverantörer och kunder framöver, utan att partnerskapen även kommer att bli allt närmre och djupare.

 

– Den som vill ligga i framkant i sin bransch måste börja arbeta på detta sätt – helst redan i dag, säger Björn Jonsson.

 

Läs mer: Northvolt: “Klimatkrisen är redan här – vi måste agera nu”

Tre utmaningar i innovativa samarbeten

Transparens och öppenhet

För att kunna samarbeta på bästa sätt måste alla parter vara beredda att dela viss data och information som kanske tidigare har hållits inom bolaget. Det krävs ett givande och tagande där det gemensamma målet är högst prioriterat.

 

Ställa om organisationen

Även om beslutsfattare på högre nivåer i de samverkande företagen är överens om hur samarbetet ska ske, så gäller det att hela organisationen är beredd att arbeta på ett nytt sätt. Det behöver också finnas en flexibilitet, eftersom det kan variera över tid vilken roll du har i ett digitalt ekosystem.

 

Nya avtal

För att säkerställa att alla inblandade har samma målbild och en gemensam syn på vad den optimala lösningen bör innebära, måste det finnas formulerade styrsystem i avtalen som täcker detta.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu