Så skapas framtidens autonoma industri

Med digital teknik och avancerad automation kan industrin med relativt små investeringar öka säkerheten, spara energi, minska materialåtgången och öka kvaliteten på sina produkter. Så här ska du tänka för att lyckas.

Framtidens industri är digital, automatiserad och sammankopplad med allt från affärssystem till logistik. För att nå dit krävs en digital plattform som kopplar ihop alla delar av verksamheten och gör det möjligt att samla in och dra nytta av den data som genereras.

ABB:s digitala plattform ABB Ability™ låter alla delar i verksamheten kommunicera med varandra, från komponentnivå till systemnivå, och möjliggör optimering av inte bara enskilda processer, utan fabriker och hela företag. Plattformen spänner över alla områden som ABB är verksamt inom; från olje- och gasindustrin, gruvor, process- och tillverkningsindustri till datacenter och intelligenta byggnader.

 

– Framförallt innebär det att ansluta teknik till produkter för att samla in och analysera data som aldrig tidigare varit möjligt i syfte att initiera åtgärder som ökar säkerheten, resursutnyttjandet och minskar energiförbrukningen, säger Martin Björnmalm Digital Solutions på ABB:s affärsenhet Industrial Automation.

Ska man få den största nyttan måste man ha en strategi för vad man vill åstadkomma med sin digitalisering.

Martin Björnmalm, Digital Solutions på ABB:s affärsenhet Industrial Automation

Digitalisering nyckeln till automation

Automation är i sig inget nytt begrepp. Redan i slutet av 70-talet började industrin att prata om automation, men med modern digital teknik och uppkopplade enheter och system har möjligheterna ökat avsevärt. De flesta företag jobbar redan med automation, men vad som kan vara utmanande är att skapa ett system som inkluderar alla delar i processen för att verkligen kunna dra nytta av alla fördelar.

 

– Ska man få den största nyttan måste man ha en strategi för vad man vill åstadkomma med sin digitalisering. Med kunskap om kundens processer, vår branscherfarenhet och tekniska lösningar, vill vi vara med och skapa strategin i dialog med kunden.”

 

En förutsättning för automation är att data om verksamheten samlas in, men än viktigare är hur data behandlas.

 

– Du kan sätta in sensorer för att mäta vibrationer i en maskin, men det är inte sensorn som avgör om du lyckas förutsäga eventuella fel utan vad du gör med den information som blir tillgänglig, säger Martin.

 

Läs mer: Så elektrifieras Northvolts hypermoderna batterifabrik

Genom att samla information från flera källor och analysera dem med hjälp av maskininlärning kan man dra bättre slutsatser om exempelvis underhållsbehov. Vissa indikationer ges tidigare än andra och då går det att träna algoritmen till att klassificera information för att se vad som är viktigast. När allt fler delar av processen övervakas skapas många nya möjligheter:

 

– När du har hela informationsbilden framför dig kan du börja optimera produktionen mot nya nyckeltal. Istället för att som tidigare tänka ”mängden ton ut” kan du optimera mot till exempel lönsamhet och hållbarhet. Minskar jag halten av ett skadligt material i ena änden ökar min kostnad, men eftersom miljömedvetenhet ingår i mitt värdeerbjudande till mina kunder ser jag att jag kan räkna hem det senare, säger Martin Björnmalm.

När all data från processen finns tillgänglig går det också att skapa simuleringar av fabriken. Genom att ändra ingångsvärdena i simuleringen går det att förutse resultatet i den fysiska fabriken.

 

– Det här blir i början ett beslutsstöd för hur du ska köra fabriken. Sedan kan simulatorn ta över och operatörer övervakar och gör ingrepp enbart om något skulle avvika från normalläget. På så sätt frigörs tid och operatörerna kan hantera processutvecklingen istället. När allt fler delar har automatiserats kan du successivt skapa autonoma loopar, och då är du en bra bit på väg mot en autonom fabrik, säger Martin Björnmalm.

 

Läs mer: Nya industrisamarbeten skapar framtidens innovationer

Dra nytta av den samlade branschkunskapen på distans

ABB Ability™ inkluderar mer än bara själva fabriken. Genom att övervaka kundernas uppkopplade installationer och analysera data om driften med hjälp av mänsklig expertis och maskininlärning får kunderna prediktiva analyser och förbättringsförslag. ABB Ability™ Collaborative Operations Center (CoC) kopplar samman system, program och tjänster som används av ABB:s kunder, med processexperter för att dra nytta av den samlade bransch- och informationsexpertisen.

 

– I framtiden kommer vi att behöva människor som jobbar bredare och förstår hela flödet från process- till tillverkningsindustri, samt produktens livscykel. Experterna kommer att jobba med flera industrier och anläggningar samtidigt, och stötta flera hundra ingenjörer över hela världen. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi bygga avancerade stödsystem som tränas genom att titta på historisk data och årtionden av processkunskap, avslutar Martin Björnmalm.

 

Läs mer: Northvolt: “Klimatkrisen är redan här – vi måste agera nu”

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu