Grön sjöfart kastar loss med nygammal teknik

Sjöfarten ställer om – men inte bara till eldrift. Vid sidan av batteriutvecklingen växer flera andra tekniker fram som ska föra fartygen framåt mot en hållbar framtid.

Skulle sjöfarten vara ett land, skulle det ligga på sjätteplats på listan över de värsta utsläppsnationerna. En dyster siffra. Men det ska förändras.

 

– Här i nordvästra Europa är det en otrolig takt på omställningen just nu. Varenda rederi har klimatet som toppfråga, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

 

Vad rederierna väljer att satsa på för att få ner sina utsläpp skiljer sig enormt mycket. Medan några stora företag har gått all in på naturgas – för att längre fram och med samma teknik kunna gå över till biogas – har el, vind eller metanol blivit andras val. Eller som Fredrik Larsson uttrycker det:

 

– Det är lite ”hela havet stormar” på teknikfronten just nu. I alla fall bland de som vågat göra investeringar i grönare teknik.

 

Det råder nämligen två skolor ute på haven, fortsätter Fredrik Larsson.

 

– Den ena är att inte göra någonting, fortsätta köra på fulbränsle och hoppas på att någon annan ska lösa gåtan om hållbar sjöfart. Det andra är att själv ta rodret och satsa. Klart är hur som helst att fartygen i framtiden kommer att föras fram med en mängd olika energikällor.

"Sky sail” är en teknik som går ut på att fartygen dras fram av en segeldrake högt upp i luften, precis som vid kitesurfing.

Två företag som vågat satsa är ett av världens största tanker-rederier, Maersk Tankers, och Viking Line, färjerederiet från Åland. De har redan sjösatt fartyg med den nygamla tekniken ”Flettnerrotorn”. På fartygens tak ståtar 24-30 meter höga och 4-5 meter breda cylindrar som genom sin rotation skapar en tryckskillnad som ger dragkraft i färdriktningen. Lösningen kan minska 5-20 procent av bränsleförbrukningen.

Koldioxidutsläppen kan minska med 20-25 procent

Även rederiet Wallenius Marine har valt att satsa på vind, men på ett annat sätt. De projekterar just nu ett biltransportfartyg som ska föras fram med hjälp av fyra enorma metallsegel. Fartyget beräknas ha en hastighet på tio knop och kunna kapa utsläppen med 90 procent. Andra lösningar som det forskas på just nu är vätgas, bränsleceller – och så ”Sky sail”. En teknik som går ut på att fartygen dras fram av en segeldrake högt upp i luften, precis som vid kitesurfing. Projektet kämpar dock med problem kring styrningen och slitage av segeldraken.

 

– Men de flesta av de som bytt ut den traditionella oljan har satsat på LNG, Liquified Natural Gas. Även om det inte är fossilfritt är det ändå ett relativt rent bränsle som varken släpper ut svavel eller särskilt mycket skadliga partiklar, säger Fredrik Larsson.

 

Genom att gå över till LNG kan koldioxidutsläppen, under optimala förutsättningar, minskas med 20-25 procent. Dessutom är bränslet bunkringsbart och – kanske den största fördelen – det finns och fungerar redan i dag.

 

– Dessvärre finns det en liten risk med LNG: att en liten del passerar förbi oförbränt och går ut i atmosfären som ren metan, vilket är 23 gånger värre än koldioxid, säger Fredrik Larsson.

Den nygamla tekniken ”Flettnerrotorn” består av höga cylindrar som genom sin rotation skapar en tryckskillnad som ger dragkraft i färdriktningen.

Den nygamla tekniken ”Flettnerrotorn” består av höga cylindrar som genom sin rotation skapar en tryckskillnad som ger dragkraft i färdriktningen.

Svenskutvecklad teknik

Men det är inte bara tekniken för själva drivkraften som måste utvecklas för en grönare sjöfart. Bättre logistik- och navigationslösningar kommer också behövas. På statens forskningsinstitut RISE utvecklas just nu ett positioneringssystem, PREParE SHIPS, med flera uppkopplade och smarta applikationer som inte bara kommer att göra sjöfarten säkrare, utan även mer miljövänlig.

 

– Som det är nu resulterar kontrakt med transportägarna i att fartygen gasar på för att komma fram så snabbt som möjligt, eftersom kunden vill det. Något som spär på utsläppen väsentligt, säger Johannes Hüffmeier, senior projektledare på RISE och ansvarig för PREParE SHIPS. Han fortsätter:

 

– När de väl kommer till hamnen kanske de måste stå i kö för att lasta av. Då var deras gasande förgäves och utsläppen onödigt stora.

Klart är att fartygen i framtiden kommer att föras fram med en mängd olika energikällor.

Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart

Med PREParE SHIPS och lösningar kopplat till ett annat svenskutvecklat och nytt system kallat STM, Sea Traffic Management, kommer skepparna kunna få information om vilket rutt som är mest energieffektiv och redan under färden se när avlastningen kan ske.

 

– Det kommer att göra det lättare att köra miljövänligt. Men för det ska hända måste miljökraven på rederierna och hela transportindustrin öka, säger Johannes Hüffmeier.

 

– Tyvärr ligger sjöfarten rejält efter på den fronten. Det beror på att vi har en internationell lagstiftning som inte ställer särskilt höga miljökrav.

Fredrik Larsson på Sweship är inne på samma sak.

 

– Den stora snackisen nu är hur de nya direktiven som ska komma 2023 blir. Det är mycket som står på spel för de miljösatsande rederierna. Till exempel finns ett förslag som gått oroväckande långt – att man istället för att reglera utsläppen ska begränsa hastigheten, oavsett vilken energi fartygen använder sig av. Skulle det gå igenom blir det ett rejält bakslag för alla som gjort stora gröna investeringar.

FAKTA: Elektrisk, digital och uppkopplad sjöfart

ABB:s vision för framtidens hållbara sjöfart är eldrivna fartyg som använder energi från batterier, bränsleceller eller förnybar kraft som genereras ombord. Digitala system och ständig uppkoppling optimerar energianvändning, navigering och möjliggör autonom drift.

 

Vill du läsa mer om våra lösningar för en hållbar sjöfart?

Klicka här: new.abb.com/marine

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu