”Det finns inget alternativ om vi vill vara kvar i branschen”

Det har kostat mycket, men ändå har det varit självklart för Mälarenergi att investera i teknik som fasar ut fossila bränslen.

– Vi lever och bor här allihop, och vi vill inte medverka till att bevara teknik som inte är hållbar i längden, säger Katarina Hogfeldt-Forsberg, hållbarhetschef på Mälarenergi.

Det blir en spännande höst på Mälarenergi, det kommunala bolag som förser Västerås med el, dricksvatten, fiber och fjärrvärme. Snart ska nämligen Block 7, en ny värmepanna som ska vara med och fasa ut kol och olja, provtändas för första gången. När den sedan tas i drift under 2020 blir det första gången i företagets historia som fjärrvärme-produktionen till hundra procent kommer från återvunnet eller biobaserat bränsle.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås.

Eldade olja

Men det har varit en lång process. När fjärrvärmeproduktionen startades i Västerås 1963 valde man att elda olja, en produkt som ansågs ytterst lämplig för central förbränning. Den följdes sedan upp av kol och kompletterades med torv, alla tre fossila bränslen som bidrar till den globala uppvärmningen. Och sakta men säkert växte medvetenheten fram hos Mälarenergi att något behövde göras.

 

­– Det här har varit en oerhört central fråga inom företaget, säger Katarina Hogfeldt-Forsberg.

 

– Både politikerna som fattar besluten och vi som jobbar på företaget är ju trots allt människor och vi vill inte vara med och medverka till att använda bränslen som inte är hållbara.

Under 2020 kommer Mälarenergi börja elda med returträ.

Under 2020 kommer Mälarenergi börja elda med returträ.

Returträ blir värme

Redan i början av 2000-talet invigde Mälarenergi därför Panna 5, en anläggning där man började elda med biobränsle för att producera fjärrvärme. 2014 följdes det upp av Block 6, en anläggning där företaget utvinner värme och el genom att elda restavfall.

Under 2020 inviger Mälarenergi Block 7 som kommer att eldas med returträ, till exempel lastpallar och annat träavfall.

 

­– Då kommer all vår fjärrvärmeproduktion att baseras på återvunnet eller biobaserat material, säger Katarina Hogfeldt-Forsberg.

 

– Det innebär att vi på i princip 20 år har fasat ut alla fossila bränslen, något jag tycker har varit en fantastisk utveckling.

All vår fjärrvärmeproduktion kommer att baseras på återvunnet eller biobaserat material.

– Katarina Hogfeldt-Forsberg, hållbarhetschef på Mälarenergi

För att säkra drift och effektivitet är både Block 6 och Block 7 utrustade med hundratals motorer och frekvensomriktare från ABB.

 

– Frekvensomriktarna minskar energiåtgången och var något vi investerade i redan när vi byggde panna nummer 5, säger Tomas Jakobsson, produktionsingenjör och elanläggningsansvarig på Mälarenergi.

Miljardinvestering

Investeringarna i de här anläggningarna är gigantiska, Block 6 kostade närmare 3 miljarder kronor och Block 7 1,7 miljarder kronor. Men Mälarenergi tvekade aldrig.

 

– Vill vi vara kvar i den här branschen finns inget alternativ, och jag är jättestolt över att få jobba på ett företag som har den här insikten, säger Katarina Hogfeldt-Forsberg.

 

– Personligen skulle jag ha svårt för att jobba på ett företag som inte har de här frågorna i fokus och jag tror att jag delar den åsikten med många av mina kollegor. Det finns en väldig stolthet över att vara en del av den här förändringen.

Block 7

Start: beslutet att bygga Block 7 fattades av kommunfullmäktige den 2 februari 2017

 

Idrifttagande: sker under 2020

 

Planerad kapacitet: 150 MWth (termisk effekt). Totalt kommer Block 7 att stå för cirka 36 procent av kraftvärmeverkets värmeproduktion.

 

Mål med Block 7: förnya kraftvärmeanläggningen och produktionskapaciteten. Ta bort fossila bränslen. Skapa förutsättningar för fortsatt säkra leveranser och konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser.

Så samarbetar Mälarenergi med ABB

ABB är en av Mälarenergis stora samarbetspartners. ABB levererar motorer och frekvensomriktare till Mälarenergi och har ett tätt samarbete med serviceavtal på dessa. Tillgängligheten kräver bland annat dygnet-runt-service på frekvensomriktare och motorer. Samarbetet innebär också stöd att göra livscykelanalys och underhållsplan på utrustningen.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu