SCA satsar cirkulärt för en grönare industri

För att Sverige ska klara omställningen måste vår basindustri bli betydligt mer energieffektiv än vad den är i dag. SCA har som koncernövergripande mål att värdekedjan skall bli fossilfri. Ett medel är att få bättre koll på sina elmotorer.

– För oss som tung industri är det en ren överlevnadsfråga att röra oss bort från fossila bränslen i den takt som krävs för att klara klimatmålen. Ska vi ha en plats i ett hållbart samhälle måste vi nyttja den teknik som kan hjälpa oss, säger Anders Kyösti, teknisk chef på pappersbruket SCA Munksund, strax utanför Piteå. Han har ansvaret för att koordinera den tekniska utvecklingen vid fabriken och är en av dem som fattat beslutet att SCA Munksund, som första företag i Sverige, ska satsa på ABB:s cirkulära helhetskoncept för en mer hållbar drift av elmotorer.

 

Faller pilotprojektet väl ut och fler tar efter kan det bli startskottet för ett mer klimatsmart Sverige – kanske till och med en mer klimatsmart värld. Det kryllar nämligen av elmotorer i våra samhällen. I infrastrukturen – i vattenpumpar, hissar och ventilationssystem – och till stor del i industrierna.

Ett exempel: Enligt både Energimyndigheten och andra källor gick det år 2018 totalt åt 130 terawattimmar i Sverige. 51 av dem gick till att driva elmotorer generellt och 33 terawattimmar gick åt till elmotorerna som får landets industrier att snurra. Hur effektivt våra elmotorer fungerar är med andra ord en knäckfråga för att klara klimatmålen. Något som ledningen för pappersbruket i Munksund är väl medvetna om och därför jobbar stenhårt med. Till exempel genom sitt samarbete med ABB.

 

– Motorerna står för en stor del av vår elförbrukning på fabriken. Tillsammans med ABB ska vi nu sätta ut sensorer på dem som kommer att ge oss information, som i sin tur kommer att hjälpa oss att nå en så energieffektiv produktion som möjligt, säger Anders Kyösti.

"Ska vi ha en plats i ett hållbart samhälle måste vi nyttja den teknik som kan hjälpa oss", säger Anders Kyösti, teknisk chef på pappersbruket SCA Munksund, strax utanför Piteå.

Industrin är redo för nästa steg

Sensorerna kommer alltså kontinuerligt att ge information om motorernas tillstånd, hur effektivt de arbetar och om något är på väg att gå sönder. Det kommer dels att underlätta underhållsarbetet, och dels göra det enklare att avgöra när en gammal motor behöver bytas ut mot en ny – som ABB då kommer att leverera.

 

Peter Wikström är avdelningschef inom underhåll, ansvarig för driftsäkerhet, och en av dem som kommer att implementera ABB:s koncept i den dagliga ruljansen.

 

– Idag går omkring femtio procent av vårt underhållsarbete till ”oförväntade händelser”. Kan vi få ner den siffran till kanske tio procent och ägna mer tid åt förebyggande underhåll istället vore det fantastiskt, säger han och berättar att eftersom fabriken går dygnet runt, året om, innebär varje oplanerat stopp stora kostnader i både pengar och andra resurser.

 

– Det känns som att hela industrin står i någon slags startgrop nu för att ta nästa steg, både vad gäller hållbarhet, effektivitet och tillgänglighet. Samtidigt är det svårt att välja riktning, den tekniska utvecklingen inom området går snabbt just nu. Till exempel spås artificiell intelligens, maskininlärning, bli ett viktigt hjälpmedel i framtidens fabriker. Till det krävs bland annat smarta sensorer. Vi har ju pratat sensorer på våra elmotorer med ett antal olika aktörer men fastnade för det här konceptet för att hållbarhet var en självklar del av det, det var viktigt för oss, säger Peter Wikström.

 

 Uttjänta elmotorer placeras i särskilda containrar för att Stena Recycling ska kunna återvinna metallerna. Det återvunna materialet kan sedan användas för att tillverka nya hållbara produkter.

Uttjänta elmotorer placeras i särskilda containrar för att Stena Recycling ska kunna återvinna metallerna. Det återvunna materialet kan sedan användas för att tillverka nya hållbara produkter.

Cirkulär lösning för hela kedjan

För att säkerställa en hållbar återvinning av de gamla motorer som inte längre gör vad de ska, är även återvinningsföretaget Stena Recycling med i konceptet. På plats vid fabriken i Munksund kommer de att ha containrar uppställda där de uttjänta motorerna placeras, för att sedan transporteras till en av Stena Recyclings återvinningsanläggningar där en ny process för återvinning av elmotorer ska sättas i drift. I den nya processen kommer i princip hela motorn att återvinnas till material som kan användas i nya produkter.

"Basen för vår överlevnad och tillväxt är den växande skogen", säger Anders Kyösti.

– Vi tar hand om hela återvinningskedjan och säkrar att motorerna inte fortsätter användas någon annanstans i världen. Materialen bearbetas här i Sverige och de återvunna råvarorna säljs vidare inom landet, i Norden och Europa, säger Tomas Björnström som har titeln Branschansvarig för metallprodukter på Stena Recycling.

 

Han ser samarbetet med ABB och SCA, där det redan från början finns en plan för produktens hela livscykel, som ett sätt att ta återvinning till en ny nivå.

 

– Det är såhär vi skapar de cirkulära lösningar som kommer att göra svensk industri hållbar och konkurrenskraftig. Långsiktiga samarbeten mellan flera parter ger väldigt goda möjligheter att nå de bästa resultaten, säger han.

Ett stort antal elmotorer på pappersbruket ska utrustas med smarta sensorer. ABB:s molntjänst övervakar sedan motorn för att se om den behöver underhåll, reparation eller bytas ut.

Ett stort antal elmotorer på pappersbruket ska utrustas med smarta sensorer. ABB:s molntjänst övervakar sedan motorn för att se om den behöver underhåll, reparation eller bytas ut.

Rätt teknik gör skillnad

Projektet ska dra igång på allvar under hösten 2020 och pågå under två år, för att sedan utvärderas. Både Anders Kyösti och Peter Wikström på SCA Munksund ser fram emot att komma igång, men är också förberedda på att resan framåt knappast kommer att bli spikrak.

 

– Vi har redan idag ett stort antal sensorer som övervakar våra maskiner och man skulle ju rent teoretiskt kunna sätta sensorer på all utrustning i fabriken, men vi måste kunna ta hand om all data också. Tekniken är ny och det är klart att det finns en oro över att vi ska hamna i ett läge där vi får in mer data än vi kan hantera. Men vi känner oss trygga med att ABB kommer att stötta oss i den processen, säger Peter Wikström och Anders Kyösti fyller i:

 

– Vi vet att vi använder stora mängder resurser. Men vi är också medvetna om att om vi satsar på rätt teknik nu, gör de rätta valen, så kommer det att göra skillnad. På riktigt.

Munksunds pappersbruk i Piteå tillverkar 415 000 ton av pappersprodukten kraftliner per år.

Munksunds pappersbruk i Piteå tillverkar 415 000 ton av pappersprodukten kraftliner per år.

Kraftliner används för konsument- och transportförpackningar som till exempel i wellpapp-kartonger.

Kraftliner används för konsument- och transportförpackningar som till exempel i wellpapp-kartonger.

Koncernövergripande mål för SCA att hela värdekedjan skall bli fossilfri.

Koncernövergripande mål för SCA att hela värdekedjan skall bli fossilfri.

Anders Kyösti framför pappersbruket i Munksund.

Anders Kyösti framför pappersbruket i Munksund.

FAKTA: Samarbetet mellan ABB, SCA Munksund och Stena Recycling

– 120 sensorer, producerade av ABB, placeras ut på SCA Munksunds elmotorer. De kommer att kunna berätta hur motorerna mår och om något inte är som det ska.

 

– ABB kommer under hela pilotprojektet att stötta SCA Munksund i att analysera och tolka den data som kommer in.

 

– När sensorerna informerar att en elmotor är uttjänt kommer ABB att byta ut den mot en av sina, mycket energisnåla, elmotorer. SCA Munksund kommer att få köpa motorn till ett rabatterat pris där rabatten motsvarar gamla motorns återvinningsvärde. Den gamla motorn skickas till Stena Recyclings återvinningsanläggning.

 

– Stena Recycling kommer att återvinna i princip alla motorns komponenter. Materialen kommer sedan att säljas till kunder i Sverige och Norden, för att tillverka nya hållbara produkter.

 

 

 

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu