Världens mest hållbara kulturhus

Nybyggda Sara kulturhus i Skellefteå ska inte bara vara världens mest hållbara kulturhus. Husets energilösningar ska också visa vägen mot framtidens smarta städer.

 

Sara kulturhus reser sig högt över Skellefteå – och blickar både bakåt och framåt i historien. Huset har fått sitt namn av Sara Lidman, känd för sina litterära skildringar av livet i Västerbotten under det tidiga 1900-talet. Men i sin konstruktion visar Sara kulturhus vägen mot framtiden. En framtid där våra byggnader inte längre är en börda för klimatet – utan en tillgång.

 

– Hela huset, till både sin konstruktion och sin verksamhet, ska vara ett hållbarhetsmanifest. Det här är det allra mest hållbara kulturhuset som någonsin byggts, säger Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft, som varit med om att utveckla husets energilösningar.

 

Det nya kulturhuset invigs i september 2021 och kommer då att inhysa teater, konsthall, bibliotek, hotell och spa. Allt ska vara så hållbart som möjligt – från väggar och tak till hur verksamheterna bedrivs.

Husets energisystem är byggt för att vara så energieffektivt och hållbart som möjligt.

Husets energisystem är byggt för att vara så energieffektivt och hållbart som möjligt.

Huset väljer själv energikälla

Det börjar redan i byggmaterialet. Med sina tjugo våningar är Sara kulturhus ett av världens högsta hus i trä. Det är ett material som inte bara är vackert och speglar omgivningens långa historia av skogsbruk, utan som också hjälper till att förbättra byggnadens klimatavtryck. Trä binder koldioxid i materialet och den korslimmade trästommen kan användas för att lagra energi i huset. Det är ett av många exempel på husets allra viktigaste klimatinnovation; det smarta energisystemet – en lösning som skapats i samarbete mellan Skellefteå Kraft och ABB.

 

Läs mer om ABB Ability Energy and Asset Manager

 

Det finns två saker som är helt unika med hur kulturhuset använder energi. Det första är att huset kan välja varifrån det hämtar sin energi. I det förnybara energilandskapet är tillgången till energi inte konstant utan varierar beroende på väder, vind och efterfrågan.

 

– Det här huset kan välja sin primära energikälla utifrån vad som är bäst för klimatet just då. För andra hus bestämmer man när man projekterar och sedan får man leva med det i femtio år framåt, säger Patrik Sundberg.

Lagring och optimering

Det andra som är speciellt är att huset kan förändra sin energianvändning över tid. Genom att lagra energi på flera olika sätt kan huset spara grön energi när tillgången är god för att använda när tillgången är sämre.

 

– Vi lagrar energi som värme i byggnadsstommen och i poolen i spaavdelningen. Med husets batterilager kan vi flytta solenergi från dagen till kvällen när solen har gått ner. Och vi kan ladda huset med el på natten när den är som billigast och har minst klimatpåverkan, säger Patrik Sundberg.

Sara kulturhus är ett av världens högsta hus i trä.

Sara kulturhus är ett av världens högsta hus i trä.

Husets energisystem är byggt för att vara så energieffektivt och hållbart som möjligt i sig självt, men också för att vara en del i ett större ekosystem av energi och innovation.

 

– Vi kan minska husets energianvändning till exempel när det kommer in en elbuss och stannar utanför. Då kan vi låta bussen ladda på husets bekostnad, berättar Patrik Sundberg.

 

– Vi utmanar det konventionella sättet att ansluta en byggnad till energisystemet i staden och vänder på det så att huset blir en tillgång istället för bara en belastning, säger Johan Granström, Business Development Manager, Energy Solutions på ABB.

Sara kulturhus kan välja sin primära energikälla utifrån vad som är bäst för klimatet just då.

Sara kulturhus kan välja sin primära energikälla utifrån vad som är bäst för klimatet just då.

För att göra allt detta krävs att byggnaden har total kontroll över sin egen energianvändning. Den behöver också kunna “lyssna” på omvärlden för att förstå hur energibehovet och energitillgången ser ut i staden. Men inte bara det: huset behöver också förstå vad som kommer att hända i framtiden.

 

Energioptimeringssystemet Optimax från ABB är husets hjärna. Med hjälp av data och insikter från huset och omvärlden räknar systemet ut den mest optimala energianvändningen vid varje givet tillfälle.

 

– Systemet tittar in i framtiden och bedömer hur energibehovet kommer att se ut om fyra timmar eller imorgon – både för huset och för staden – och fattar smarta beslut efter det, säger Mikael Miglis, Digital Lead på ABB.

En plattform för utveckling

Sara kulturhus är fullt av smarta energilösningar redan idag, men husets energiteknik kan också utvecklas över tid. Andra aktörer, som till exempel start-ups, kan bjudas in för att bygga nya tjänster och innovationer med hjälp av den teknik som finns i kulturhuset. Det är som ett hållbarhetslabb med teaterscen och spaavdelning.

 

– Vi har byggt en digital plattform som gör det möjligt för oss att fortsätta att utvecklas tillsammans med andra. Så att byggnaden blir smartare och smartare varje månad, säger Mikael Miglis.

 

ABB och Skellefteå Kraft har en lång historia av att arbeta ihop, och samtliga i projektet är överens om att samarbete är en viktig nyckel till hållbar innovation.

– Vi har kopplat ihop våra experter med Skellefteå Krafts experter och nått längre tillsammans än vad vi hade gjort var för sig, säger Johan Granström på ABB.

 

– Nu kan vi ta den här plattformen och tillsammans bygga smartare fastigheter och städer överallt, säger Mikael Miglis.

Sara kulturhus är ett nytt landmärke i Skellefteå – en stad där utvecklingen av hållbar teknik står i fokus just nu.

Sara kulturhus är ett nytt landmärke i Skellefteå – en stad där utvecklingen av hållbar teknik står i fokus just nu.

I huset finns teater, konsthall, bibliotek, hotell och spa.

I huset finns teater, konsthall, bibliotek, hotell och spa.

"Det här är det allra mest hållbara kulturhuset som någonsin byggts", Patrik Sundberg

FAKTA: Det här har ABB har levererat till Sara kulturhus

Elektrifiering. Ställverk, transformatorer och en säker matning in till fastigheten. Allt är digitalt och uppkopplat för att kunna dela information och kopplas samman med andra delar av energilösningen.

 

Energy management system. Energy and Asset Manager är en smart molnbaserad lösning som samordnar förvaltning av energiflöde och materiella tillgångar i ett enda intuitivt gränssnitt. Användaren får full koll på anläggningen och elanvändningen. Samtidigt visas information som hjälper till att minimera kostnader och risker samtidigt som prestandan och säkerheten maximeras.

 

Optimeringssystem. ABB Optimax är en intelligent mjukvara som tar in data från huset och omvärlden och optimerar energianvändningen för maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan. Systemet tar till exempel hänsyn till tillgången till olika typer av energi, elpriset, väderutsikter och energibehovet i huset och staden.

 

Energilager. Ett smart batterilager som integreras i energisystemet och används för att säkra tillgången och optimera användningen av energi.

 

Sensorteknik och kommunikation. Teknik som får den digitala energiinfrastrukturen att funka.

 

Läs mer om ABB:s arbete med Sara kulturhus

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Möt ABB - på det sätt som passar dig bäst!

Boka demo

Passa på att lära dig mer om de produkter och system som ABB erbjuder. Boka in personliga visningar, demonstrationer och seminarier här.

Läs mer och boka

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu