Industriroboten som dansade Stravinskij

Hur ska människor och robotar samspela i framtiden? Den frågan var en av utgångspunkterna i dansföreställningen Våroffer som uppfördes på Stadsteatern i Stockholm hösten 2018. ABB:s industrirobot IRB 6620 spelade en av huvudrollerna i en föreställning där teknik mötte konst.

Dansaren Fredrik ”Benke” Rydman vandrar sakta runt den stora industriroboten som står mitt på scenen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Roboten roterar och vrider varsamt sin långa arm i mjuka rörelser mot ”Benke”. Musiken blir plötsligt mer dramatiskt och de stora skärmarna i bakgrunden skapar en känsla av digitalt regn när de båda aktörerna på scenen – en robot och en människa – börjar genomföra en gemensam, perfekt synkroniserad dans.

 

Så såg det ut på slutrepetitionerna av den kritikerrosade dansföreställningen Våroffer som spelades under hösten 2018. Pjäsen byggde på Stravinskijs klassiska dansdrama men med en ny första akt med ny musik och robotdans.

 

– Våroffer handlar mycket om naturens kretslopp, hur allt lever och dör. När vi nu befinner oss precis i början av något nytt, där robotar och artificiell intelligens blir en allt mer naturlig del av våra liv, tyckte jag att det vore spännande att behandla frågan om samspel mellan människa och robot. Hur ska vi leva med dem i framtiden?

Så förklarar dansaren och regissören Fredrik ”Benke” Rydman, som tidigare bland annat gjort en hyllad uppsättning av Svansjön och grundat den framgångsrika dansgruppen Bounce, förklarar sin vision för företällningen.

Säkerhetslösningen SafeMove2 begränsar robotens rörelser och hastighet när en människa är i närheten.

Säkerhetslösningen SafeMove2 begränsar robotens rörelser och hastighet när en människa är i närheten.

Följer utvecklingen på nära håll

Under hösten 2017 växte ett samarbete fram med ABB, där det redan fanns tankar och ambitioner som gick hand i hand med ”Benke” Rydmans ambitioner.

 

– Det där samspelet är något som vi tycker är jätteintressant, och det är en utveckling som vi följer på nära håll genom våra lösningar för industrin, säger Joakim Rosenqvist, chef för Robots & Applications på ABB Sverige.

 

– Inom industrin handlar det om att skapa en bättre arbetsmiljö och att öppna nya möjligheter. På ett övergripande plan är utgångspunkten att människor och robotar är bra på olika saker, och det gäller att dra nytta av de olika förmågorna, säger Joakim Rosenqvist.

 

– En utmaning för oss har varit att kunna garantera säkerheten, eftersom det här är en helt annan miljö än där den kraftfulla roboten normalt brukar användas i. Men där kunde vi utnyttja vår effektiva säkerhetslösning SafeMove2, som begränsar robotens rörelser och hastighet när en människa är i närheten. En teknik som redan används i många industrimiljöer.

Det tog Benke Rydman och ABB:s utvecklare ungefär en dag att programmera 30 sekunder av robotens dans.

Det tog Benke Rydman och ABB:s utvecklare ungefär en dag att programmera 30 sekunder av robotens dans.

Danspartner med perfekt precision

För ”Benke” Rydman innebar projektet både möjligheter och utmaningar.

 

– Under repetitioner och föreställningar blir vanliga dansare till slut trötta och gör misstag, men här har jag en outtröttlig partner som har en perfekt precision hela tiden. Det är en klar fördel, men samtidigt ska en dansföreställning alltid bjuda på något ”levande” och skicka en form av mänsklig energi ut till publiken. Det här är något jag har jobbat mycket med i programmeringen, säger han.

 

Programmeringen, som skedde i samarbete med ABB och Robotdalen, var en oväntat tidskrävande process, enligt ”Benke” Rydman.

 

– Trots att vi arbetade intensivt kunde vi bara få ihop ungefär 30 sekunders programmering per dag. Så det har krävt många arbetsdagar för att få ihop de 40 minuter som roboten rör på sig under föreställningen, säger han.

Vanliga dansare blir trötta och gör misstag, men roboten är en outtröttlig partner med perfekt precision hela tiden.

Fredrik ”Benke” Rydman, dansare och regissör

Robotik befruktas av konsten

Efter alla dessa timmar av programmering och repetitioner är Benke mycket nöjd med slutresultatet.

 

– Det är verkligen kul att kunna bjuda publiken på något som jag är säker på att de inte har sett på riktigt tidigare. Och för egen del har det varit väldigt givande att ta mig an de nya utmaningarna. När vi väl hittade lösningar som funkade blev det något alldeles speciellt tack vare att det senaste inom robotiken kunde befruktas av min konstnärliga infallsvinkel.

 

En annan överraskning för honom, utöver den omfattande programmeringen, var att han utvecklade en form av relation till roboten IRB 6620 under repetitionerna.

 

– Det låter kanske lite märkligt, men i de där stunderna när jag känner att samspelet med roboten sitter perfekt så väcktes en känsla av närhet. Jag har nog blivit lite av kompis med roboten under arbetet.

Fakta – IRB 6620

ABB:s industrirobot IRB 6620 är en av de robotmodeller som ABB har utvecklat i samarbete med stora fordonstillverkare och används vanligtvis inom tillverkningsindustrin för bland annat punktsvets och materialhantering.

Fakta – Våroffer

Våroffer spelades på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, 7 sept – 30 nov 2018.

 

Det var en föreställning i två akter med såväl nykomponerad musik som Stravinskijs originalverk från 1913. Uppsättningen skapades av dansaren Fredrik ”Benke” Rydman som själv stod på scenen i duett med en industrirobot samt tillsammans med 20 streetdansare och 5 000 liter vatten. Akt ett producerades i samarbete med ABB.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu