Nu digitaliseras vatten och avlopp för framtiden

Rent dricksvatten och avlopp är självklarheter i Sverige. Men få reflekterar över allt det arbete som ligger bakom dessa tjänster. För att effektivisera och säkra driften digitaliseras nu VA-sektorn. Skånska VA SYD ligger långt framme.

I Sverige tar vi tillgången till rent dricksvatten och fungerande avlopp för givna. De tillhör de samhällskritiska verksamheterna som bara måste fungera. Det gör att förbättrad säkerhet, både drift och IT, och effektivisering är ständiga mål.

 

Digitalisering och automation är idag viktiga verktyg för att strukturera de större VA-aktörernas verksamhet med vattenverk, reningsverk och annan infrastruktur.

 

– Vi ser oss som en avancerad processindustri med komplexa system. Det spelar ju egentligen ingen roll vad vi har i våra rör. Vi kan aldrig stoppa verksamheten och har många olika sorters processer, säger Johan Åman, automationsstrateg på VA SYD.

 

VA Syd levererar dricksvatten till de sydväst-skånska kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Man renar även dessa kommuners avloppsvatten liksom det i Vellinge samt delar av Staffanstorp och Svedala.

 

Ett av VA SYD:s affärsmål är att 2025 vara en av Europas tio mest effektiva VA- och avfallsorganisationer. Digitalisering och automation är bärande i detta. I årsredovisningen 2020 skriver förbundsordföranden Joel Othed: ”Digitaliseringen är här för att stanna och det är bråttom”.

VA SYD ser sin verksamhet som en avancerad processindustri med komplexa system.

VA SYD ser sin verksamhet som en avancerad processindustri med komplexa system.

Skapa en flexibel, gemensam plattform

Under 2020 startade bland annat ett projekt som ska skapa en gemensam digital plattform. Det ska säkra driften men även underlätta insamling, lagring, behandling och tillhandahållande av all process- och driftsdata som finns i automationssystemen.

 

I takt med att VA SYD vuxit har man fått en installerad bas med högst varierande automationssystem. Man hanterar idag omkring 400 anläggningar i olika storlek, från pumpstationer till reningsverk.

 

– Det är olika versioner, varianter och fabrikat som levererats och installerats av olika aktörer. Kravställningarna har även skiftat under åren. Vi vill skapa en gemensam automationsplattform för hela verksamheten, säger Henrik Aderup, projektledare på VA SYD.

 

– Det innebär att det blir en systemlösning som knyter samman alla ingående verk och understationer, vilket är unikt för en VA verksamhet, tillägger Johan Åman.

 

Samordningsvinsterna är uppenbara: färre supportavtal och reservdelar. Det blir lättare att lära sig hur anläggningarna fungerar. Fler kan lära sig underhålla, förvalta och sköta driften av styrsystemen. Man kommer även att kunna generera mycket stora mängder mätdata vilket ger bättre beslutsunderlag i verksamheten. Det finns många idéer, men det är fortfarande tidigt i processen.

 

– Vi har tittat på hur vi vill skapa plattformen och börjat bygga en proof of concept-installation. Vi börjar nu samla in, lagra och göra mätdata tillgänglig för verksamheten, säger Henrik Aderup.

Nu handlar det om att lägga en digital grund för framtiden.

Henrik Aderup, projektledare på VA SYD.

Jakten på det rätta systemet

I jakten på det rätta automationssystemet för plattformen fokuserade VA SYD på att det skulle vara modulärt, skalbart och välstrukturerat. Då kan man anpassa det till dagens behov, men även ta höjd för kommande förändringar. Valet föll på ABB:s automationssystem 800xA. Det är ett digitalt DCS (Distributed Control System) som sitter i tusentals process-system jorden runt, exempelvis i kemiindustrin, olja- och gasindustrin samt bryggerier.

 

– Det går att skala upp till den storleken som vi vill jobba med. Det är också viktigt för oss att det är ett DCS-system, inte ett traditionellt Scada-system. Den lokala närvaron av både leverantör och kompetens var en annan fördel, säger Henrik Aderup.

Digitalisering och automation är idag viktiga verktyg för VA-aktörernas verksamhet med vattenverk, reningsverk och annan infrastruktur.

Digitalisering och automation är idag viktiga verktyg för VA-aktörernas verksamhet med vattenverk, reningsverk och annan infrastruktur.

Bygger för framtiden

Framtiden för VA SYD är spännande – och utmanande. Skåne är en expansiv region och folkmängden kan mycket väl fördubblas på 20–30 års sikt. Det kommer att öka kraven på VA SYD:s hantering av dricks- och avloppsvatten. Både driften och exempelvis cybersäkerheten måste garanteras.

 

– Nu handlar det om att lägga en digital grund för framtiden. Sakernas internet, 5G och Industri 4.0 – data, information, AI, machine learning – driver utvecklingen inom industrin. Det vi bygger nu ska vara VA SYD:s automationsplattform under överskådlig framtid, säger Henrik Aderup och fortsätter:

 

– Det handlar om första stegen i en process. Det system vi nu installerar lägger grunden för kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar. Vi har en vision att hela vattennätet ska hänga ihop och kunna styras i en helt automatiserad process.

Henrik Aderup och Johan Åman är projektledare respektive automationsstrateg på VA SYD.

Henrik Aderup och Johan Åman är projektledare respektive automationsstrateg på VA SYD.

800xA DCS – distribuerade styrsystem

ABB:s industriella automationsplattform 800xA övervakar och styr mer än 50 miljoner objekt i över 10 000 installationer i fler än 100 länder. Det är ett DCS-system som förbättrat tillgänglighet, säkerhet, effektivitet och produktivitet i processer. Det finns en stor potential, både för stora och mindre kunder inom VA sektorn, säger Roger Lexfors som arbetar med försäljning av styrsystem hos ABB.

 

– Du kan effektivt anpassa systemet efter storleken på din anläggning. Våra DCS-system är framtagna för att binda ihop stora system för att ge överlägsen driftsäkerhet och processfunktionalitet. Den mycket höga tillgängligheten är en annan fördel för processanläggningar där driftstopp är en katastrof, inte minst på VA-marknaden.

 

Vidare så är 800xA mycket mer än enbart ett styr & övervakningssystem för processen. Det är en perfekt integrationsplattform som är en utmärkt utgångspunkt för den digitala resan.

VA SYD i siffror

Medarbetare: 447

Levererad mängd dricksvatten: 45,9 miljoner kubikmeter

Behandlad mängd avloppsvatten: 63,4 miljoner kubikmeter

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu