“Sök dig till industrin om du brinner för hållbarhet”

Hållbarhet handlar i grunden om hur vi använder resurser. Och industrin är rätt plats för den som vill skapa ett samhälle där vi hanterar våra resurser hållbart. Det säger ABB:s hållbarhetschef Lena Westerholm.

Lena Westerholm är hållbarhetschef för både ABB Sverige och ABB:s globala robotik-affär. Hon är utbildad miljövetare och har jobbat med hållbarhet på ABB i över 20 år. Nyligen publicerades ABB sin globala hållbarhetsrapport som beskriver koncernens arbete under 2019. Rapporten visar att ABB nått flera av de övergripande hållbarhetsmål som sattes fram till i år.

Vad tycker du är det viktigaste i årets hållbarhetsrapport?

– Jag tycker det viktigaste är att se hur vi ligger till utifrån de mål vi har satt och det ser i stort mycket bra ut. Det är också inspirerande att läsa om hur ABB bidrar till FN:s 17 hållbarhetsmål och de case studies som berättar hur vi jobbar i praktiken. Ett exempel som lyfts fram i rapporten är hur ABB:s snabbladdare används för att göra busstrafiken i Göteborg grönare.

Lena Westerholm, hållbarhetschef, ABB Sverige.

Lena Westerholm, hållbarhetschef, ABB Sverige.

Hur ser du att ABB just nu bäst kan bidra till en mer hållbar värld?

– Hållbarhet handlar i grunden om hur vi hanterar resurser. Vad vi väljer för resurser, hur lång teknisk livslängd de har och hur de återvinns eller ingår i ett cirkulärt flöde. Resurseffektivitet är kanske det allra viktigaste för att skapa en hållbar värld. Och där är ABB Ability, ABB:s digitala lösningar, centrala tycker jag. När vi kopplar ihop det digitala med automation och elektrifiering då kan vi göra stor skillnad.

 

– En annan viktig aspekt av hur vi kan bidra är genom partnerskap. Alla stora företag har ett ansvar. Men inget företag kan göra detta själv. Våra samarbetsprojekt inom till exempel gruvdrift, eller cirkulära flöden och återvinning är viktiga vägvisare framåt.

Vi ska vara schyssta: Schyssta mot miljön, schyssta mot varandra och göra affärer på ett schysst sätt

Lena Westerholm, hållbarhetschef, ABB.

Ett hållbarhetsmål som ABB dock inte lyckats så väl med under 2019 är mångfald inom verksamheten. Särskilt andelen kvinnor i ledande positioner är betydligt lägre än målsättningen. Där finns det mycket mer att göra, enligt Lena Westerholm. En del av problemet tror hon handlar om att ABB inte lyckats inspirera unga kring hur bolaget och hela industrisektorn kan bidra till de globala hållbarhetsmålen.

 

– Det är något som många unga brinner för och som svenska ABB på olika sätt jobbar med att bli bättre på genom bland annat Sustainable Talent Program för kvinnliga ingenjörsstudenter.

 

– Jag brukar säga att brinner du för hållbarhet, ska du söka dig till industrin. Och inte som hållbarhetschef. Utan som konstruktör, inköpare, utvecklare eller säljare. Jag tror också det är en nyckel till att få in mer mångfald både vad gäller kön och ålder. Att visa att industrin är en av de bästa platserna för den som vill vara med och bidra till en hållbar värld. Vi har varit dåliga på att få fram att huvuddelen av det vi gör är resurseffektivitetslösningar för våra kunder.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

– Det svåraste är att hållbarhet är så otroligt brett och att alla områden är viktiga. Hållbarhetsarbetet handlar ju inte bara om miljön utan också om social och ekonomisk hållbarhet. Vi kan inte göra allt på en gång utan måste dagligen fatta beslut om vad vi ska fokusera på.

 

– Fast bredden är samtidigt också det roliga. Den gör att jag jobbar i alla delar av bolaget; från forskning, produktion och inköp till kommunikation, arbetsmiljö, fastigheter och juridik. Enkelt uttryckt handlar det om att vi ska vara schyssta: Schyssta mot miljön, schyssta mot varandra och göra affärer på ett schysst sätt.

Hur tycker du att företag ska tänka för att fatta rätt beslut i hållbarhetsarbetet?

– Det viktigaste är att ta medvetna beslut. Om vi inte gör det så kommer inget att hända. Vi måste hela tiden balansera hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och det sociala. Och i slutändan handlar det om att välja att fokusera på det som om kan ge mest miljönytta eller social nytta per krona.

"I min dröm ses vi som den bästa partnern och arbetsgivaren i arbetet för ett fossilfritt, cirkulärt samhälle", säger Lena Westerholm.

Just nu jobbar ni med att sätta hållbarhetsmål fram till 2030. Hur ser arbetet ut?

– Vi har gör hundratals intervjuer med olika stakeholders, som kunder, partners och fackliga representanter och frågar dem hur de ser att ABB bäst kan bidra till en hållbar värld.

 

– Och vi sätter “science base climate targets”, det vill säga mål som går i linje med hur mycket det internationella forskarsamfundet anser att vi måste minska koldioxidutsläppen globalt för att minimera den globala uppvärmningen.

Vad får ni för svar i intervjuerna?

– När vi intervjuar kunderna säger många av dem att de vill ha vår hjälp med elektrifiering och automation för att själva bli fossilfria. Och de förväntar sig att vi alltid ska kunna svara på vad produkterna innehåller och hur de passar in i ett cirkulärt flöde. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare. När jag började på ABB för 20 år sedan jobbade vi mycket med just miljöberäkningar och livscykelplanering ur hållbarhetsperspektiv. Men då fanns inte så stor efterfrågan.

I ditt drömscenario: hur skulle du önska att ABB bidrog till en hållbar värld framöver?

– I min dröm ses vi som den bästa partnern och arbetsgivaren i arbetet för ett fossilfritt, cirkulärt samhälle där alla mår bra och det inte finns några olyckor.

FAKTA: Prestigefylld utmärkelse för samhällsansvar

Nyligen tilldelades ABB den prestigefyllda platinamedaljen EcoVadis 2020 för företagets samhällsansvar. En utmärkelse som placerar ABB bland den översta 1 procenten av alla rankade företag. ABB:s hållbarhetsarbete belönades också under året av andra organisationer, som FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index Excellence, Corporate Knights Global 100 Index och tidskriften Corporate Knights. Läs mer här.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu