Så elektrifieras Northvolts hypermoderna batterifabrik

En av Europas största batterifabriker kräver en eltillförsel som är supereffektiv och minimerar förluster i alla led. Läs mer om ABB:s elektrifiering av Northvolts svenska forskningslabb och fabrik.

Elektrifiering är en viktig del av att skapa ett mer hållbart samhälle. Exempelvis inom bilindustrin ställer många tillverkare om till koldioxidneutrala fordon. Ford har sagt att 2022 är året då elektrifierade bilar kommer att sälja mer än dem med förbränningsmotor. Volkswagen har meddelat att sista generationen bilar med förbränningsmotor – med vissa undantag – rullar ut 2026.

 

För att lyckas kommer det att krävas batterier av hög kvalitet. Volkswagen samarbetar med svenska Northvolt, vars vision är att utveckla världens mest miljövänliga batteri och att etablera en av Europas största och mest avancerade fabriker för tillverkning av litiumjonbatterier.

 

Under sommaren 2018 togs första spadtaget till Northvolt Ett, företagets så kallade gigafabrik i Skellefteå som kommer att bli dess primära produktionsenhet. Den storskaliga produktionen kommer inledningsvis uppgå till 16 gigawattimmar (GWh) per år, vilket motsvarar ungefär 300,000 elbilsbatterier. Fram till 2024 ska kapaciteten öka till 32 GWh; på sikt eventuellt till 40 GWh/år.

 

En viktig faktor för Northvolt är att optimera eldistributionen för att minimera energiförluster under drift, berättar Mikael Ingo, affärsområdeschef för processindustri på ABB.

En viktig faktor för Northvolt är att optimera eldistributionen för att minimera energiförluster under drift, berättar Mikael Ingo, affärsområdeschef för processindustri på ABB.

Hållbar produktion

Hållbarhet genomsyrar Northvolts verksamhet och gigafabriken är tänkt att bli världens mest miljövänliga batterifabrik. Det är lika självklart att produktionen är hållbar som att produkterna är det. För driften vid Northvolt Ett kommer enbart förnybar energi från vattenkraft att användas.

 

ABB var Northvolts första partner och i samarbetet ligger att elektrifiera såväl fabriken i Skellefteå som Northvolt Labs, den forskningsanläggning som snart tas i drift i Västerås.

 

– När vi utvecklade eldistributionen till Northvolt Labs kom vi gemensamt fram till lösningar som även kommer att användas vid Northvolt Ett, säger Mikael Ingo, ABB:s affärsområdeschef för Process Industries, North Europe.

 

Det har varit centralt att optimera eldistributionen för att minimera energiförluster under drift. Samtidigt är driftssäkerheten oerhört viktig.

 

– Det är en övervägning: hur redundant systemet ska vara och hur känsligt för störning. Vi byggde först ett mycket redundant system, så att de skulle kunna köra produktionen i alla situationer. Men vi har sedan anpassat det för att få en mer kostnadseffektiv lösning, säger Mikael Ingo.

Det har varit avgörande att vi skapat förtroende mellan parterna och att vi gemensamt hittat lösningar.

Mikael Ingo, affärsområdeschef processindustri, ABB

Styrsystem ger kontroll

Eldistributionen för Northvolt baseras på ABB:s väl beprövade och robusta industriella lösningar. Bland annat ingår ett gasisolerat ställverk (GIS) som säkerställer maximal krafttillförsel. Det är kompakt, vilket minskar byggytan. Med ABB:s GIS krävs även mindre underhåll, ventilation och uppvärmning.

 

I leveransen ingår ett Power Management System (PMS) styrsystem. Det möjliggör tillförlitlig fjärrövervakning och underhåll, och säkerställer att produktionen inte drabbas av driftstörningar eller, i värsta fall, strömavbrott. Det ger även bättre kontroll över energikostnaderna och minskar klimatpåverkan.

 

Läs mer: Northvolt: “Klimatkrisen är redan här – vi måste agera nu”

 

Lösningen liknar ABB:s övriga industriella installationer, men i vissa avseenden har det varit en utmaning att elektrifiera Northvolt Ett.

 

– Det är en enormt stor fabrik med långa avstånd. Det gäller att optimera eldistributionen genom smarta kabeldragningar som minimerar eventuella förluster, förklarar Mikael Ingo och fortsätter:

 

– Vi har jobbat med data som kontinuerligt ändrats, och att då optimera distributionsnätet har varit en utmaning.

 

Han betonar att det nära samarbetet med Northvolt varit en viktig framgångsfaktor.

 

– Det har varit avgörande att vi skapat förtroende mellan parterna och att vi gemensamt hittat lösningar.

 

Han ser en stor vinst i att ABB levererat en helhetslösning på den svenska marknaden som täcker allt från konstruktion och leverans av produkter till drifttagning och övervakning. I Sverige har ABB tidigare mest levererat produkter, men nu blir partnerskap och helhetslösningar allt vanligare.

 

Samarbetet med Northvolt ligger även helt i linje med ABB:s hållbarhetsarbete.

 

– Northvolt driver utmanande tekniska lösningar inom hållbarhet, vilket är ett prioriterat område för ABB. De ligger i framkanten av var vi är på väg, säger Mikael Ingo.

 

Läs mer: Nya industrisamarbeten skapar framtidens innovationer

FAKTA: Det här levererar ABB till Northvolt

  • Power Management System styrsystem
  • 2 stycken huvudtransformatorer 145/33kV, 120MVA,
  • 33kV GIS ställverk 94 paneler, total längd 80 meter
  • 60 stycken distributionstransformatorer
  • Cirka 35 km högspänningskabel
  • Cirka 30 km kontroll- och fiberkabel

 

Inom ramen för projektet har ABB ansvarat för projektering, konstruktion, installationsövervakning och driftsättning.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu