Unika svenska projektet som ska göra världens gruvor hållbara

Det unika samarbetsprojektet SUM ska sätta en helt ny världsstandard för gruvproduktion. Där varken klimat eller människa tar skada. Och som gör det möjligt att öka produktiviteten och gå djupare än någonsin tidigare.

– Om någon hade frågat mig för tjugo år sedan om det skulle gå att driva en helt säker och hållbar gruva hade jag sagt nej. Men det är vad jag tror nu.

 

Mike Lowther ler där han sitter vid sitt skrivbord. Han har under sin 35 år långa gruvkarriär varit med om mycket. Men jobbet han har nu, som ansvarig för SUM-projektets testgruva Konsuln, slår det mesta både vad gäller syfte och utmaning. Det är tydligt att han älskar det.

 

– Vad vi gör inom SUM är helt avgörande. Gruvindustrin står under en enorm press. Efterfrågan på metaller och mineraler har aldrig varit så stor som nu, samtidigt som den allmänna uppfattningen ute i samhället är att gruvor är något dåligt, säger han och lägger till att sociala medier inte gör det enklare, där negativa nyheter ofta får betydligt större genomslagskraft än positiva.

 

– SUM är ett sätt för oss att visa vad vi inom branschen faktiskt gör för att skapa en hållbar gruvindustri. Att vi jobbar på lång sikt och håller oss till våra ideal. Att sätta en ny världsstandard är ett högt mål, men Sverige har alltid varit i framkant när det handlar om säkerhet och miljöarbete och vi kan inte tveka eller hålla tillbaka nu, säger Mike Lowther.

 

Eldrift för fordon och maskiner under jord är en viktig del i en hållbar gruvdrift. Epirocs batteridrivna gruvfordon körs med el-motorer från ABB. Foto: Epiroc.

Eldrift för fordon och maskiner under jord är en viktig del i en hållbar gruvdrift. Epirocs batteridrivna gruvfordon körs med el-motorer från ABB. Foto: Epiroc.

Samarbete för att nå djupare

Projektet SUM, Sustainable Underground Mining, initierades i juni 2018 och drivs av LKAB, men består också av ABB, Epiroc som tillverkar utrustning för gruv- och anläggningsindustrierna, Sandvik och teknikkonsultbolaget Combitech. De har kommit överens om att tillsammans, och så snabbt som möjligt, visa att det går att göra gruvorna helt säkra för människan, nolla koldioxidutsläppen, och öka produktiviteten med så mycket som 50 procent. Men framför allt handlar SUM om att komma mycket längre ner i jordskorpan, något som vore för dyrt och innebära alldeles för stora risker med den teknik som används i dag.

 

– Samtidigt som efterfrågan på metaller och mineraler ökar – om man tänker efter består faktiskt i princip allt vi använder i samhället antingen av material som är odlat eller framtaget ur jordskorpan genom gruvproduktion – är det extremt svårt att få tillstånd för nya gruvor i dag.

 

Det betyder att vi behöver kunna gå djupare i de vi redan har, säger Mike Lowther och berättar att målet är 2000 meter i Kiruna och Malmberget. Det är 500 meter längre än vad LKAB går i sina gruvor idag.

 

– Men vi går gärna ännu djupare om det går.

 

Det är genom automation, digitalisering och eldrift som visionerna om säkerhet, djup och hållbarhet ska bli verkliga och i testgruvan Konsuln i Kiruna pågår projektet för fullt.

 

– Konsuln är en relativt stor gruva i Kiruna som tidigare använts i bland annat forskningssammanhang. Nu bryter vi oss djupare ner, och det går framåt enligt plan, säger Mike Lowther och berättar att de i nuläget utvecklar omkring 420 meter tunnel i månaden.

 

– Nu tar vi upp en miljon ton berg om året från Konsuln, men vi behöver få upp den volymen till tre miljoner. Rent logistiskt kommer det att bli en stor utmaning, men här kommer automatiserade lastare och lastbilar hjälpa oss att effektivisera processen.

 

Vi testar allt i den virtuella gruvan tills vi är nöjda.

Mike Lowther, LKAB.

En gruva är en komplex miljö där precis allt som händer måste kunna överblickas och utvärderas hela tiden. Foto: Fredric Alm.

En gruva är en komplex miljö där precis allt som händer måste kunna överblickas och utvärderas hela tiden. Foto: Fredric Alm.

Digital tvilling-gruva

För den som sätter sig in i vad som faktiskt måste åstadkommas för att målen ska nås kan projektet verka gigantiskt. En gruva är en komplex miljö där utmaningarna ökar med djupet, bland annat på grund av bergspänningen i berggrunden. Dessutom innebär de nya teknikerna också nya utmaningar. Självkörande fordon måste kunna ta hänsyn till människor i samma miljö, allt måste bli digitaliserat och uppkopplat på nätverk som måste anpassas till gruvmiljön. Rätt information ska skickas till rätt personer i rätt tid och precis allt som händer i gruvan måste kunna överblickas och utvärderas, hela tiden. För att slippa göra kostsamma misstag har en digital tvilling till Konsuln tagits fram, alltså en virtuell kopia av den fysiska gruvan.

 

– Vi testar allt i den virtuella gruvan tills vi är nöjda, först då gör vi det på riktigt i Konsuln eller i den stora gruvan i Kiruna eller Malmberget om det lämpar sig bättre i någon av dem. Att kunna använda ny teknik på det här sättet hjälper oss framåt, säger Mike Lowther och berättar om det kontrollsystem som ABB har hjälpt till att utveckla för projektet, Mine Operations Control (MOC).

 

– Vi har precis kopplat ihop allt, det känns fantastiskt. Genom det kan vi på ett kompakt sätt få enormt mycket information om alla områden i gruvan.

 

Han fortsätter:

 

– Projektet är enormt, absolut, men vi måste göra det. Vi kan inte fortsätta som vi gjort tidigare – varken ur ett hållbarhetsperspektiv eller ett kostnadsperspektiv. Samtidigt får man inte glömma att även om det vi utvecklar nu är komplicerat och svårt kommer det att leda till ett nytt sätt att bedriva gruvproduktion i framtiden som både gör det enklare och mer effektivt. Vårt mål är att kunna följa alla aktiviteter i gruvan i realtid och på så sätt bättre kunna följa den produktionsplan som satts upp – ‘Plan the Mine, Mine the Plan’ är vårt mantra. För inte så många år sedan brukade vi vara tvungna gå runt i gruvan rent fysiskt och leta efter en maskin när någon hade glömt var den hade parkerats!

Konsuln ligger i södra delen av Kiirunavaara och är en mindre, nästan separat del av Kirunagruvan. Gruvan har tidigare använts i forskningssammanhang fungerar idag som testområde i SUM-projektet. Foto: LKAB.

Konsuln ligger i södra delen av Kiirunavaara och är en mindre, nästan separat del av Kirunagruvan. Gruvan har tidigare använts i forskningssammanhang fungerar idag som testområde i SUM-projektet. Foto: LKAB.

Förtroende och transparens

Att samarbeta med andra företag på det sätt som görs inom ramen för SUM och att vara transparenta gentemot varandra menar Mike Lowther är en förutsättning för att projektet överhuvud taget ska fungera.

 

– Lyckas man bygga ett förtroende gentemot varandra tror jag att det går att åstadkomma nästan vad som helst, säger han.

 

Som att förändra en hel bransch, till exempel. Och synen på den.

 

– Även om gruvor alltid kommer att innebära att vi gör en påverkan på naturen är jag övertygad om att det är möjligt att göra det på ett helt hållbart sätt. Från prospektering till stängning. Jag är nästan 60 år och har jobbat över hela världen inom gruvindustrin, men att få vara med i det här projektet… Jag känner mig så lyckligt lottad och stolt som får vara med om det.

Mike Lowther, LKAB, är ansvarig för testgruvan Konsuln där SUM-tekniken testas och utvecklas. Foto: Fredric Alm.

Mike Lowther, LKAB, är ansvarig för testgruvan Konsuln där SUM-tekniken testas och utvecklas. Foto: Fredric Alm.

Sustainable Underground Mining

I Sustainable Underground Mining har LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Sandvik gått samman med målet att sätta en ny världstandard för hållbar gruvdrit på stora djup. Det kräver en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

 

Läs mer om projektet här: sustainableundergroundmining.com

 

Det här gör ABB i SUM

ABB:s roll i SUM är att bidra med kunskap inom elektrifiering, automation, service och underhåll. Att med digitaliseringens hjälp hitta nya lösningar för att öka informationsmängden från gruvan och på så sätt bidra till att det går att åstadkomma högsta möjliga produktivitet på ett säkert, tillgänglig och hållbart sätt.

 

Hittills har ABB levererat ABB Ability System 800xA, operatörsbord Extended Operation Workplace och ett Collaboration table för att visualisera nyckelfunktioner och nyckeltal i gruvan som gör det möjligt för operatören att bevaka och styra anläggningen på bästa hållbara sätt. ABB har även tillsammans med LKAB utarbetat ett gemensamt visions- och strategiarbete kring den framtida kraftförsörjningen”

 

Läs mer om framtidens gruvdrift här.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu