Världens största tunnbrödsbageri ska bli världens mest hållbara

Brödtillverkaren Polarbröd var tidigt ute med tuffa hållbarhetsmål för hela koncernen. Det har gjort hållbarhetsarbetet till en självklar del i vardagen – i stort och smått. På världens största tunnbrödsbageri i Bredbyn gör oväntade lösningar stor skillnad.

Det var när elektrikern Jörgen Östman var tvungen att byta ytterligare en glödlampa i bageriets enorma frysrum som idén kom till honom. Behövde det verkligen lysa därinne hela tiden? Vad skulle hända om man istället släckte ner hela fryslagret, satte belysning på truckarna, och lät rörelsedetektorer bestämma när lamporna i taket, och då bara de nödvändigaste, skulle tändas?

 

– Det som hände var att vi sparade 270 000 kilowattimmar om året. Frysen är numera helt svart när det inte är någon där, och enligt truckförarna fungerar det bättre nu när lamporna sitter på truckarna istället för i taket, säger Jörgen Östman över telefon från Bredbyn, några mil från Örnsköldsvik.

 

Historien om när han släckte frysen är talande för hur hållbarhetsarbetet på Polarbröd går till.

 

– Tanken att ”kan man göra det här mer energimässigt effektivt?” finns med i allt vi gör. Det känns självklart och är en del av kulturen här. Då blir det per automatik att man går runt och klurar, säger Jörgen Östman.

 

Läs mer: ABB förverkligar “intelligent” fotbollsarena

 

Idéerna han får brukar han alltid bolla med sin kontaktperson på ABB, som levererat många av de systemlösningar som används i bageriet. Och tillsammans har de tagit fram en mängd energisparande lösningar.

 

– Just nu håller jag på med en grej kring laddningen av truckarnas batterier. När vi laddar måste vi ha ventilation igång för att suga ut gas som bildas. Förut gick ventilationen hela tiden, men nu håller jag på att fixa så att den bara går igång när det laddas. En typisk smågrej som jag funderar på.

Cindy Kite är sedan ett år tillbaka Polarbröds hållbarhetschef.

Cindy Kite är sedan ett år tillbaka Polarbröds hållbarhetschef.

Tidig hållbarhetsanalys

Det var huvudägarna, systrarna Anna Borgeryd och Karin Bodin, som tidigt bestämde att Polarbröd skulle sträva mot full hållbarhet. De började redan 2012 med att analysera hela verksamheten för att kartlägga hur den påverkade miljön.

 

– Analysen visade att det framför allt är fyra områden som vi måste förändra för att nå full hållbarhet: energi, transporter, emballage och råvaror, berättar Cindy Kite som är Polarbröds hållbarhetschef.

 

– Styrelsen fattade långsiktiga mål för varje område och vi gav oss själva tio år för att nå målen. Vi lovade inte att vi skulle uppnå dem, men att vi skulle göra allt vi kunde för att göra det, fortsätter hon.

 

Förutom att personalen i bagerierna ständigt jagar energisparande åtgärder beslutade Polarbröd att också börja köpa ett mjöl som odlas med 20 procent mindre utsläpp jämfört med konventionellt svenskt vete. De började också sköta många transporter med tåg och satsade på biobränsle för övriga transporter. En annan åtgärd var att paketera bröden i påsar gjorda av sockerrör istället för av fossil plast.

Vi vinner ingenting om vi går i konkurs. Det gäller att veta vart vi är på väg och att hela tiden jobba för att ta steg i rätt riktning.

Cindy Kite, hållbarhetschef Polarbröd

Ytterligare en satsning som fått mycket uppmärksamhet är att företaget investerade i fyra egna vindkraftverk.

 

– Vi investerade 160 miljoner kronor i det och vindkraftverken är dimensionerade för att kunna producera lika mycket förnybar el som vi använder i våra bagerier, säger Cindy Kite.

 

Läs mer: Ugnen är pizzabagarens bästa vän

 

Hon beskriver hållbarhetsarbetet som en resa.

 

– Det går inte att göra allt på en gång eftersom ekonomisk hållbarhet också är viktigt. Vi vinner ingenting om vi går i konkurs. Det gäller att veta vart vi är på väg och att hela tiden jobba för att ta steg i rätt riktning.

 

Så den viktigaste utmaningen för alla företag, inklusive Polarbröd, är att jobba strategiskt med hållbarhetsarbetet som en del av vardagen, tror Cindy Kite.

 

– De som jobbar övergripande strategiskt måste kroka arm med de som har operativt ansvar.

Bageriet i Bredbyn.

Bageriet i Bredbyn.

”Enklare än jag trodde”

Niclas Lundqvist är platschef på bageriet i Bredbyn. Han minns sin första tanke när han fick höra om de höga hållbarhetsmålen.

 

– ”Oj, det här blir övermäktigt”, tänkte jag. Då kändes det komplicerat att hitta lösningar på alla visioner, men det har faktiskt varit enklare än jag trodde. Inte minst under de senaste åren, när omvärlden kommit ikapp lite, säger han och berättar att han är stolt över hur tidigt ute Polarbröd var i sitt hållbarhetsarbete.

 

– Först nu är många andra företag där vi var för tio år sedan.

 

Med knappt två år kvar innan målen ska vara uppnådda är han inte ett dugg stressad.

 

– Vi har redan nått de flesta målen. Till exempel har vi här i Bredbyn gått från att baka 6000 ton tunnbröd om året till 10 000 ton – utan att göra av med mer energi. Det känns fantastiskt. Det har vi lyckats med genom att vara noggranna, räkna rätt från början, hela tiden leta efter smartare tekniska lösningar, och ställa stora krav på våra leverantörer.

Niclas Lundqvist är platschef på bageriet i Bredbyn.

Niclas Lundqvist är platschef på bageriet i Bredbyn.

Det sista, att ställa krav på underleverantörerna, har skapat tydliga ringar på vattnet.

 

– Hållbarhetstänket har spillt över på resten av samhället, inte minst på de entreprenörer som arbetar med oss här lokalt. En stor arbetsgivare på en liten ort har stor påverkan, säger Niclas Lundqvist.

 

Läs mer: Urbaniseringen ställer nya krav på elnäten

 

Själv har han tillbringat större delen av sitt arbetsliv, 32 år, på bageriet i Bredbyn. En viktig anledning till det är just den där kulturen som kollegan Jörgen Östman pratar om. Att hållbarhetstänket är integrerat i allt de gör – en självklarhet.

 

– Att vi har kommit så långt som vi har på Polarbröd känns fantastiskt och det är häftigt att vi har en så stor delaktighet i hela organisationen nu när vi sätter nya mål för 2030. Vi som jobbar här vet att målen inte bara är en massa fina ord från ledningen, det ligger handlingskraft bakom också. Jag vill jobba för att mina barnbarnsbarn ska ha en liknande värld som vi har i dag. Jag vill inte att det ska ta slut om femtio eller hundra år, säger Niclas Lundqvist.

Det här gör ABB för bageriet i Bredbyn

ABB är leverantör av allt från elkraft och kabelskåp till automation och säkerhet. Till exempel har ABB nyligen uppdaterat nödstopp och maskinsäkerheten kring pack- och emballageutrustning som helt automatiskt packar det färdiga brödet. Men förutom allt detta är ABB i Örnsköldsvik också ett bollplank som tillsammans med personalen i Bredbyn hittar lösningar för större energieffektivitet. Både ABB och Polarbröd är med i ett lokalt industrinätverk i Örnsköldsvik som syftar till att medlemmarna ska hjälpa varandra att göra sina verksamheter mer hållbara.

Polarbröds mål 2022

Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.

 

Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen.

 

Att i slutet på 2022 vara 100 procent fossilfria.

 

Att jobba med långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd.

Bageriet i Bredbyn i siffror

Bageriet är cirka 8000 kvadratmeter stort.

 

Från 6000 ton 10 000 ton på samma energimängd – så mycket mer energieffektivt har bageriet lyckats bli sedan 2012.

 

Genom att släcka sitt fryslager sparar bageriet 270 000 kilowattimmar om året, det motsvarar 220 000 kronor.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu