Absolicon robotiserade produktionslinjen med hjälp av ABB

Solenergi är en viktig nyckel i arbetet med att nå de globala klimatmålen. Det konstaterar solenergi-pionjären Joakim Byström, vd för Absolicon som tillsammans med ABB har utvecklat världens enda kompletta lösning för massproduktion av högeffektiva solfångare.

Det är ett stort fokus på hur vi kan skapa mer förnybar el nu och i framtiden. Vilket är en ytterst kritisk faktor för att kunna minska koldioxidutsläppen och bemästra den globala uppvärmningen framöver. Något som däremot inte är lika uppmärksammat, men nog så viktigt, är att vi även behöver kunna tillfredsställa det enorma behovet av värme i samhället med energi från en hållbar källa.

 

– Faktum är att värme står för ungefär hälften av samhällets totala energianvändning och dessutom för över 70 procent av energibehovet inom industrin. Jag märker att de flesta blir förvånade över att det ligger till på det sättet, säger Joakim Byström, vd för och grundare av Absolicon.

Extrem precision krävs under tillverkningen av solfångarna.

Extrem precision krävs under tillverkningen av solfångarna.

Intresse för nya lösningar

Absolicon startade som en tillverkare av solfångare, där solens energi omvandlas till värme. Numera har de förändrat verksamheten en aning, och erbjuder i stället hela produktionslinjer för industriell tillverkning av solfångare.

 

Joakim Byströms intresse för att skapa nya lösningar inom energiområdet väcktes redan 1997, när han var på plats vid de internationella klimatförhandlingarna i japanska Kyoto. Där klubbades det så kallade Kyotoprotokollet, som kan sägas vara en föregångare till Parisavtalet från 2015 som världens alla länder nu försöker rätta sig efter.

Joakim Byström, vd och grundare på Absolicon.

Joakim Byström, vd och grundare på Absolicon.

Två kilo kol eldas för ett par jeans

– Visst var det bra med en överenskommelse, men jag insåg att det politiska arbetet skulle gå alltför långsamt. Det behövdes andra kraftfulla initiativ parallellt. Jag bestämde mig för att försöka hitta en lösning för att alstra värme från koncentrerat solljus.

 

Han drar några exempel för att exemplifiera och konkretisera hur mycket värme det behövs för att tillverka allt det vi har runt omkring oss: för att göra ett par jeans måste två kilo kol eldas och för att torka ett kilo te behöver man elda fem kilo ved.

 

– Det finns motsvarande exempel inom alla områden. Allt är producerat med värme.

Värme står för över 70 procent av industrins energibehov.

Värme står för över 70 procent av industrins energibehov.

Konstant utveckling av tekniken

Absolicons lösning för att kunna göra värmeanvändningen mer hållbar är alltså att närmast bokstavligen fånga in solens energi. Det har snart gått 20 år sedan de presenterade sin första prototyp för en solfångare som kan producera värme och ånga.

 

– Sedan dess har vi konstant arbetat med att utveckla och förfina tekniken, och i dagens läge skulle jag säga att vi har lyckats nå perfektion i varje del av systemet. Vår solfångare har också visat sig ha världens högsta optiska värmningsgrad, säger Joakim Byström stolt.

 

Ett problem med tillverkningen var att den precision de strävade efter krävde manuella, tidskrävande produktionsmetoder. Trodde de i alla fall.

 

– Formen på solfångarna behöver vara så exakt att vi länge förlitade oss på våra medarbetares hantverkskunnande för att tillverka dem. Men genom ett samarbete med ABB visade det sig att det gick att robotisera tillverkningen, utan att göra minsta avkall på kvaliteten i produkten.

ABB:s robotar har kapacitet att producera tio solfångare i timmen.

ABB:s robotar har kapacitet att producera tio solfångare i timmen.

Massproduktion av solfångare

Detta innebar en enorm förbättring av tillverkningstakten: i Absolicons robotiserade produktionslinje med två ABB-robotar produceras en solfångare var sjätte minut – tio i timmen – jämfört med de två till tre enheter per dag som de kunde tillverka med sina tidigare manuella metoder.

 

– Det var ett helt nödvändigt steg, för det är så stora mängder solfångare som behöver tillverkas för att hinna ersätta den fossilt framställda värmeenergin i tid. Det är en anledning till att vi har börjat fokusera på att tillhandahålla kompletta lösningar för massproduktion av solfångare. Vår ursprungliga fabrik ligger i Härnösand, men det vi hinner tillverka här räcker inte långt, robotisering eller ej. Det är nödvändigt med en utökad lokal tillverkning.

"Våra solfångare har världens högsta optiska värmningsgrad", berättar Joakim Byström.

Robotar öppnar stora möjligheter

Den första produktionslinjen med ABB-robotar utanför Sverige levererades och startades i Kina för ett par år sedan. Nu finns avtal om att leverera produktionslinjer med ett flertal stora energianvändare på olika håll i världen, bland annat Carlsberg – världens tredje största bryggerikoncern – och ett dotterbolag till indiska Tata Motors.

 

– Det finns ett enormt intresse för den här lösningen hos de multinationella bolagen. Det ligger helt i tiden, för det en riktigt stor omställning de behöver göra för att på allvar kunna bli av med sitt fossilberoende, säger Joakim Byström.

 

Han är givetvis mycket nöjd med den utveckling av verksamheten som robotiseringen och menar att andra företag skulle kunna göra likadant:

 

– För ett växande bolag är det sällan en bra idé att hamna på ”mellanvolymer”, utan det är bättre att ta steget och satsa på en stor volym på en gång. Dagens robotiseringsteknik öppnar stora möjligheter, inom en lång rad branscher.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Boka ett möte

Gå på en virtuell eller fysisk rundvandring i vårt center eller i vår produktion där du tillsammans med oss får uppleva våra nya cobotar eller andra delar av vårt erbjudande samt testa vår teknik.

Anmäl dig här

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu