Så jobbar Jämtkraft för ett fossilfritt samhälle

Den senaste tekniken är ett måste för att ett energibolag i framkant ska vara hållbart, effektivt och driftsäkert. För Jämtkraft är strategiskt underhållsarbete en viktig nyckel till framgång.

Jämtkraft är ett energibolag som ägs av de tre jämtländska kommunerna Åre, Östersund och Krokom. Hemmakontoret finns i Östersund, men man ser sin verksamhet i ett större sammanhang. Energibolaget producerar 100 procent förnybar el och har ett fossilfritt samhälle år 2030 som mål. Faktum är att hela verksamheten är utformad för att öka andelen förnybar energi i Sverige.

 

Energins ursprung påverkar miljön, men överföring av kraft till kunden är en minst lika viktig del i kedjan. För ett framåtlutat energibolag är det helt avgörande att verksamheten är driftsäker, effektiv och använder den bästa tekniken på rätt plats. Därför är ett strategiskt systematiskt underhåll av infrastrukturen ett av Jämtkrafts viktigaste områden.

 

– Det är i grund och botten rätt enkelt: vi vill ha koll på vår utrustning och veta när det är dags att byta delar eller hela maskiner. Ett korrekt utfört förebyggande underhåll gör mätbar nytta. Det har gjort att vi har varit förskonade från kostsamma driftstörningar och kan hålla en säker leverans till våra kunder, säger Mikael Ericsson, underhållschef på Jämtkraft Värme.

Livscykelplaneringen ger en trygghet åt verksamheten.

Mikael Ericsson, underhållschef på Jämtkraft

För att kunna driva ett så effektivt underhållsarbete som möjligt har Jämtkraft sedan länge ett nära samarbete med ABB.

 

– Själv är inte alltid bäste dräng. För oss är det självklart att samarbete är vägen framåt, säger han.

 

Underhållsarbetet bygger till stor del på den livscykelplanering för bolagets anläggningsdelar som ABB tagit fram tillsammans med Jämtkraft. Det är ett strategiskt arbete som ska säkra att Jämtkraft alltid har uppdaterad och modern teknik i sina anläggningar.

Genom att göra en retro-fit, behåller det gamla skåpet och byter endast ut innehållet. Det är en mer kostnadseffektiv och i många fall miljövänligare lösning än att riva ut hela skåpet.

Genom att göra en retro-fit, behåller det gamla skåpet och byter endast ut innehållet. Det är en mer kostnadseffektiv och i många fall miljövänligare lösning än att riva ut hela skåpet.

Miljömässiga och ekonomiska fördelar

– Livscykelplaneringen ger oss en överskådlig bild av kommande behov och förebyggande åtgärder. Det ger en trygghet åt verksamheten, säger Mikael Ericsson.

 

Det planerade underhållsarbetet genomförs främst vid revisionsstopp på anläggningarna som planeras in under somrarna. Under sommaren 2019 bytte ABB till exempel tre av Jämtkrafts frekvensomriktare genom att göra en retro-fit, där man behåller det gamla skåpet och endast byter ut innehållet. En mer kostnadseffektiv lösning än att riva ut hela skåpet.

 

– Det här är ett tydligt exempel på hur livscykelplanering kan förebygga akuta driftstopp. Vi visste att dessa omriktare började gå mot sin slutfas, och vid ett haveri kan det till och med vara svårt att få tag på reservdelar, säger Åke Ludvigsson, serviceingenjör på ABB.

 

Ett välplanerat förebyggande underhåll ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Oplanerade omstarter av anläggningar och system för värme eller elkraft kostar energi, ofta i form av olja.

 

– Ju färre omstarter, desto bättre, säger Lars-Ivar Malmgren som är elansvarig på Jämtkraft Värme.

Lars-Ivar Malmgren, El-ansvarig på Jämtkraft Värme och Mikael Ericsson, Underhållschef på Jämtkraft.

Lars-Ivar Malmgren, El-ansvarig på Jämtkraft Värme och Mikael Ericsson, Underhållschef på Jämtkraft.

Strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser

Avbrott och omstarter kostar förstås också pengar. För Jämtkraft är effektiviseringsarbetet en framgångsfaktor som lyfts fram i bolagets senaste årsredovisning som en förklaring till företagets goda finansiella resultat.
Miljön och den egna affärsverksamheten är förstås centralt för Jämtkrafts verksamhet. Men hos ett energibolag likt Jämtkraft vilar också ett viktigt samhällsansvar. I dagens samhälle kan strömavbrott eller avbrott i värmesystem få mycket allvarliga konsekvenser.

 

– En hög tillgänglighet och god förutsägbarhet är en ytterst viktig grund för att vi ska kunna hålla det vi lovar gentemot våra kunder, säger Lars-Ivar Malmgren.

 

För underhållschef Mikael Ericsson är partnerskap eller samarbeten med andra företag det som ligger till grund för att hela tiden kunna ligga i framkant av utvecklingen.

 

– Samarbeta alltid med bolag som kan sin sak. Det gör vi, oavsett om det gäller laddinfrastruktur, energieffektivisering eller vårt underhållsarbete. Vi kan inte uppfinna alla hjul själva, och jag ser hellre att ABB bidrar med sin spetskompetens så att vi kan lägga tid på annat viktigt för vår verksamhet.

Åke Ludvigsson och Gunnar Jonsson från Drivsystemservice i Sundsvall diskuterar dagens arbete med Mikael Ericsson och Lars-Ivar Malmgren från Jämtkraft.

Åke Ludvigsson och Gunnar Jonsson från Drivsystemservice i Sundsvall diskuterar dagens arbete med Mikael Ericsson och Lars-Ivar Malmgren från Jämtkraft.

FAKTA: Så jobbar ABB med Jämtkraft

ABB jobbar kontinuerligt med att ta fram strategier och planer för förebyggande underhåll för olika delar av Jämtkrafts verksamhet. Utöver planeringen genomför ABB också de planerade underhållsinsatserna.

facebook-logo twitter-logo linkedin-logo

Relaterade artiklar

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu